Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення»

21 квітня 2017 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та  факультетом права і адміністрації Варшавського університету було проведено міжнародну  науково-практичну конференцію на тему: «Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення».

Участь у його роботі взяли представники експертного середовища з даної проблематики, науковий та науково-педагогічний склад, аспіранти і студенти наукових установ і вищих навчальних закладів України та Польщі.

Засідання міжнародної  науково-практичної конференції відкрили декан факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Анатолій Мельниченко, який у вітальному слові зупинився на проблемах підготовки фахівців в сфері кібербезпеки та інтелектуальної власності та виконуючий обов’язки першого заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Олександр Довгань, котрий акцентував увагу на найбільш проблемних питаннях правового забезпечення кібербезпеки, доцільності створення цілісної та узгодженої загальнодержавної системи кібербезпеки в Україні, а також на необхідності вирішення проблемних питань інтелектуальної власності в інформаційній сфері.

У ході заходу було піднято та розглянуто актуальні питання правового забезпечення кібербезпеки України, правових аспектів стратегічного планування у цій сфері в сучасних умовах, електронної демократії та кіберзагроз в умовах мережевої війни, проблеми безпеки в контексті Інтернет речей, впливу кібербезпеки на криміногенну ситуацію в Україні, захисту інформації в системах електронного урядування та інші.

Польські колеги поділилися досвідом здійснення Громадського  контролю в мережі Інтернет, а також проведенням  розвідки на основі відкритих джерел. 

Цікавими і змістовними були доповіді та виступили, які стосувалися проблемних питань інтелектуальної власності в інформаційній сфері щодо охорони авторського права у цифровій економіці в Європейському Союзі та питання адаптації законодавства України, академічної доброчесності як питання виховання поваги до інтелектуальної власності, відкритого доступу до знань в епоху цифрових технологій в контексті Гаазької декларації тощо.

Матеріали наукового форуму будуть опубліковані.  

 

 

Видання НДІІП