Міжнародний круглий стіл: «Права дитини в умовах соціально-політичних викликів ХХІ століття»

До Всесвітнього дня дитини Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України разом з Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова та Навчально-науковим центром прав і безпеки людини в інформаційному суспільстві 18 листопада 2020 р. було проведено міжнародний круглий стіл:  «Права дитини в умовах соціально-політичних викликів ХХІ століття».

Участь у заході взяли українські та зарубіжні науковці, фахівці у сфері захисту прав дитини. Зокрема, у засіданні круглого столу взяли участь представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міжнародного культурного центру «Сяйво», Київського міського центру сім’ї «Родинний дім», ГО «Центр соціальної допомоги «Дорогою добра», ГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

На обговорення було винесено проблемні питання захисту прав дитини в умовах нових соціально-політичних та інформаційних викликів ХХІ століття.

Було запропоновано заходи і проекти спрямовані на безпеку та розвиток дитини, обговорено потребу вдосконалення механізмів протидії дискримінації прав дітей та забезпечення рівних можливостей в усіх сферах. Озвучено основні проблемні аспекти в освітній сфері, у сфері охорони здоров’я. Обговорено проблеми порушення основоположних прав дитини в інформаційній сфері, що виникли у зв’язку інтенсивним розвитком інформаційного суспільства, глобалізаційними та трансформаційними процесами, а також із підвищенням рівня інформаційних загроз в Україні та світі.