Науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та пріоритети інформатизації законотворчого процесу»

4 вересня 2013 року в Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України проведено науково-методичний семінар на тему: «Проблеми та пріоритети інформатизації законотворчого процесу».

В ході семінару розглянуто основні положення Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки», обговорено наявні проблемні питання та пріоритети розробки складових електронного парламенту, розвитку чинного інформаційного законодавства, заходи з інтеграції баз даних в галузі держави і права в систему електронного документообігу і контролю Верховної Ради України, підтримання і розвитку інформаційних ресурсів еталонної бази даних законодавства України, а також організаційного забезпечення виконання вказаних завдань.

Акцентовано увагу на необхідності подальшої співпраці з цих питань НДІІП НАПрН України, Управління комп’ютеризованих систем та Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.

Запропоновано розробити план спільних заходів, у т.ч. провести круглий стіл, в ході якого визначити пріоритети наукової і науково-технічної діяльності та розвитку законодавства з питань розробки складових електронного парламенту в Україні.