Науково-практична конференція «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності»

5 квітня 2013 року в Національній академії Служби безпеки України проведено щорічну Науково-практичну конференцію на тему: «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності», організовану Навчально-науковим інститутом інформаційної безпеки Національної академії СБ України  та Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної академії правових наук України за участі представників Секції державно-правових проблем національної безпеки НАПрН України.

У роботі конференції взяли участь понад 150 учасників, у тому числі представники правоохоронних та інших заінтересованих державних органів України, НАН України, НАПрН України, Національної академії педагогічних наук України, Міжнародної академії богословських наук та інших наукових установ і навчальних закладів, ІТ – підприємств та організацій України.

Засідання відкрили перший проректор Національної академії Служби безпеки України Олександр Довгань та директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Володимир Пилипчук.

В ході конференції відбулися пленарне засідання та засідання секцій, учасники яких обговорили комплекс теоретичних, державно-правових, гуманітарних, технічних та інших проблем забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства і держави в умовах формування інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору.

На пленарному засіданні з доповідями виступили директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Володимир Пилипчук, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету Олександр Корченко, директор департаменту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Баранов, перший заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБ України Анатолій Марущак, завідувач кафедри філософії Національної академії СБ України Володимир Остроухов, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Володимир Сідак.

Доповідачі порушили низку актуальних питань інформаційної безпеки, зокрема, тенденцій розвитку сучасного інформаційного суспільства, проблем кібербезпеки, інформаційного насилля та боротьби з інформаційним тероризмом, розбудови і захисту критичної інфраструктури тощо.

По закінченні пленарного засідання учасники конференції розпочали роботу по секціях. Перша секція під головуванням Наталії Савінової, керівника Центру науково-правових експертиз та прогнозування Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, була присвячена розгляду актуальних державно-правових проблем інформаційної безпеки.

Друга секція під керівництвом кандидата технічних наук Сергія Мельника, завідувача кафедри Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки, опрацювала актуальні технічні й технологічні аспекти захисту інформації. Третя секція під головуванням доктора філософських наук, професора Володимира Остроухова розглянула проблеми протидії сучасним технологіям деструктивного інформаційно-психологічного впливу. Четверта секція під керівництвом кандидата юридичних наук, с.н.с. Ігоря Касперського була присвячена висвітленню поглядів молодих дослідників на проблеми інформаційної безпеки.

Активну участь у роботі секцій взяли заступник директора департаменту Державного комітету телебачення і радіомовлення України Ганна Красноступ, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Ожеван, завідувач відділу Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Дмитро Ланде, віце-президент Міжнародної академії богословських наук Микола Стрельбицький, заступник керівника юридичного управління Державної служби України з питань захисту персональних даних Костянтин Мельник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Володимир Фурашев та ін.

Підсумки конференції підвели директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН  України Володимир Пилипчук та перший заступник директора Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії СБ України Анатолій Марущак.

Матеріали конференції плануються до опублікування.

 

 

Видання НДІІП