Науково-практична конференція на тему: «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації»

26 березня 2015 року  Науково-дослідним інститутом інформатики  і права Національної академії правових наук України разом з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації».

Відкрили роботу конференції декан факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Анатолій Мельниченко, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України Володимир Пилипчук та директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України Олена Орлюк.

Модераторами конференції були директор Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій НТУУ «КПІ» Володимир Фурашев та завідувач Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України Сергій Петренко.

У роботі конференції взяли участь представники центральних органів виконавчої влади України, Служби безпеки України, Національної академії правових наук України, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та інших вищих навчальних закладів, громадських організацій України та засобів масової інформації. Активну участь у роботі конференції взяли співробітники Інституту:  Ланде Д.В., Баранов О.О., Красноступ Г.М. та інші вчені.

У ході конференції було розглянуто низку актуальних питань, пов’язаних із особливостями правового регулювання суспільних відносин в інформаційні сфері та охорони прав інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві. Зокрема, було розглянуто проблемні аспекти та способи захисту торгівельних марок і доменних імен в сучасних умовах, створення та функціонування спеціалізованих патентів, проблеми промислового троллінгу. Розглянуто питання забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет тощо.

Також учасники конференції торкнулися проблем захисту персональних даних, деяких аспектів кіберсоціалізації особистості в сучасних умовах й особливостей підготовки фахівців у сфері інформаційного права та інтелектуальної власності.

По закінченню роботи було підбито підсумки.

Матеріали конференції опубліковано.

Видання НДІІП