Науково-практична конференція на тему: «Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві»

1 квітня 2016 року Науково-дослідним інститутом інформатики  і права Національної академії правових наук УкраїниНаціональним інститутом стратегічних досліджень та Факультетом соціології і права Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут» за участі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві».

У конференції взяли участь представники Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, правоохоронних та інших державних органів, громадських організацій, наукових установ і навчальних закладів України.

Під час конференції було розглянуто системні проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах розвитку інформаційного суспільства та актуальні питання забезпечення прав громадян у сфері захисту персональних даних і доступу до публічної інформації.

Учасники конференції висвітлили та обговорили найбільш актуальні в сучасних умовах системні проблеми захисту прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері, зокрема:  

– проблеми захисту персональних даних;

– проблеми збору, зберігання та використання біометричних даних громадян;

– проблеми додержання прав людини при формуванні єдиних державних електронних реєстрів;

– проблеми поширення інформаційної агресії і насильства в національному та глобальному інформаційному просторі;

– проблеми доступу громадян до публічної інформації.

Окремим питанням постала проблема додержання правової культури і суспільної моралі в інформаційній сфері, насамперед, при користуванні глобальними інформаційними мережами, та роль суспільного телерадіомовлення у справі захисту прав людини.

Також було розглянуто відповідний досвід країн-членів Європейського Союзу, зокрема, з питань захисту персональних даних та судового захисту т.зв. «права бути забутим» в глобальних інформаційних мережах.

Учасники конференції висловили низку рекомендацій та пропозицій щодо шляхів розв’язання наявних проблем та розвитку національного інформаційного законодавства.

В ході підведення підсумків конференції її учасники також запропонували у взаємодії із Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розширити практику обговорення найбільш актуальних проблем захисту прав і безпеки людини в інформаційній сфері в ході подальших наукових заходів, у т.ч. за участі європейських партнерів.

Матеріали конференції.