Науково-практична конференція на тему: «Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти» (в контексті децентралізації влади в Україні).

26 травня 2017 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти» (в контексті децентралізації влади в Україні).

У заході прийняли участь: представники Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних органів, наукових установ і громадських організацій;  викладачі навчальних закладів, аспіранти та студенти.

Модератори конференції:  Володимир Пилипчук, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук,професор, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України та Володимир Фурашев, кандидат технічних наук, директор спільного Навчально-наукового центру інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та НДІІП НАПрН України.

В ході наукового форуму було обговорено низку актуальних питання  щодо:

- сучасних систем нормативно-правової інформації, їх призначення, стану та  перспектив розвитку;

- значення організаційних технічних і правових основ створення і розвитку Національної системи нормативно-правової інформації;

- проблем децентралізації державної влади та їх впливу на становлення системи нормативно-правової інформації.

З презентаціями виступили:

Дмитро Ланде, доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, керівник наукового центру Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України з доповіддю: «Моделi предметних галузей як засоби узагальнення i доступу до правової iнформацii»;

Олександр Баранов, доктор юридичних наук, керівник наукового центру Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України з доповіддю: «Методологія формування вимог до Національної системи нормативно-правової інформації»;

Ігор Корж, доктор юридичних наук, завідувач наукової лабораторії Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України з доповіддю: «Децентралізація влади в Україні: здобутки і проблеми правового характеру».

Активну участь у дискусії взяли представники Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України: Іван Доронін, Дмитро Леонов, Світлана Лихоступ, Ганна Николаєнко, Вікторія Луференко та інші.

Матеріали конференції готуються до опублікування.