Науково-практична конференція на тему: «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти».

6 жовтня 2016 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Кафедрою правових наук та філософії Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти».

У конференції взяли участь представники наукових установ, вищих навчальних закладів та органів державної влади, які розглянули актуальні питання забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави, з урахуванням нових викликів та загроз даній сфері національної безпеки України.

Учасниками заходу була приділена увага правим проблемам забезпечення інформаційної безпеки України, в сучасних умовах ведення гібридної війни та протистояння інформаційній агресії в глобалізованому Світі. Також було обговорення питання захисту персональних даних, проблемних аспектів створення і функціонування державних електронних ресурсів, правових проблем функціонування хмарних технологій та захисту прав на інтелектуальну власність в контексті забезпечення інформаційної безпеки.

Актуальність проблематики даного заходу була підкреслена учасникам конференції, про що свідчать ґрунтовні доповіді та конструктивні дискусії. Активну участь у роботі конференції також прийняли співробітники Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, зокрема з доповідями виступили Пилипчук В.Г., Баранов О.А., Корж І.Ф., Скулиш Є.Д., Фурашев В.М. та ін.

За результатами проведення конференції підготовано висновки та пропозиції, а матеріали заходу готуються до публікації у збірнику.