Науково-практичний круглий стіл «Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект»

12 травня 2011 року у Національному університеті державної податкової служби України відбувся науково-практичний круглий стіл «Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект», приурочений до 90-річчя навчального закладу, Всесвітнього дня інформаційного суспільства і Року освіти та інформаційного суспільства в Україні.

Організаторами круглого столу виступили Науково-дослідний центр правової інформатики Національної академії правових наук України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування і кафедра цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України.
На обговорення науково-практичного круглого столу організаторами було запропоновано наступні наукові проблеми:
 
·    проблеми становлення та розвитку інформаційного суспільства в Україні;
·    дослідження впливу інформаційного суспільства на економічну та правову складову розвитку держави;
·    трансформація уявлень про систему оподаткування під впливом інформаційного суспільства;
·    окремі аспекти розвитку та вдосконалення нових видів економічної діяльності в епоху інформатизації (цифрова економіка, електронна комерція);
·    організаційно-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронної комерції.
 
Із вступним словом-привітанням до учасників науково-практичного круглого столу звернулися начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.е.н., профессорЗахарій Варналій тадиректор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України ВолодимирПилипчук.
 
З доповіддю «Проблеми становлення і розвитку науки в інформаційній сфері» виступив директор Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук УкраїниВолодимир Пилипчук.
 
Про нову роль держави в умовах формування глобального громадянського суспільства доповів д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Василь Костицький.
 
Про кіберзагрози та їх вплив на розвиток інформаційного суспільства доповів головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, к.ю.н. Володимир Шеломенцев.
 
З перспективами електронної податкової звітності в процесі становлення інформаційного суспільства в Україні ознайомив присутніх начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, д.е.н., профессорСергій Ріппа.
 
Про основи державної інформаційної політики та методологічні аспекти кодифікації інформаційного законодавства України доповів завідувач наукового відділу теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України к.ю.н., с.н.с. Віталій Цимбалюк.
 
З доповіддю «Теллуризм і номадизм: дві вісі сучасного інформаційного суспільства» виступив к. філолог. н., доцент, представник Спілки підприємців Харківської області в м. Києві Володимир Цибулькін.
Правовий аспект інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційного суспільства в Україні висвітлив у своїй доповіді Генеральний директор видавництва «Академпрес», шеф-редактор ділового інформаційно-аналітичного журналу «Інформація та безпека» Віталій Андрейчук.

 

Про «віртуальні» економіко-правові відносини, їх класифікацію та специфіку ознайомив присутніх в.о. завідувача наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, д.ю.н., с.н.с. Костянтин Бєляков.

 
З доповідями «До питання про парадигму комунікації з платником податків» та «Іноземні інвестиції – «мінне поле» України» виступили представники ГІС Асоціації України.
 
Про актуальність проблематики, запропонованої для обговорення на круглому столі наголосив к.ю.н., доцент, декан юридичного факультету Національного університету ДПС України Григорій Самілик.
 
В дискусії також взяли участь наукові співробітники та практичні працівники податкової служби України.
 
Підвів підсумки роботи науково-практичного круглого начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України, к.ю.н., с.н.с. Андрій Новицький.Зокрема, він зазначив, що у науково-практичному круглому столі заявили участь представники близько 30 установ, організацій і навчальних закладів, зокрема: Державної податкової служби України; Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України; Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України; Науково-дослідного інституту фінансового права Національного університету ДПС України; ННІ інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України; Білоцерківського національного аграрного університету; Національного інституту стратегічних досліджень; Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Ділового інформаційно-аналітичного журналу «ІНФОРМАЦІЯ та БЕЗПЕКА», м. Київ; Юридичного департаменту Державної податкової адміністрації України; Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Сумського національного аграрного університету; Спілки підприємців Харківської області в м. Києві; Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького; НДІ Національної академії прокуратури України; Львівський державний університет внутрішніх справ; Національної академії внутрішніх справ; Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України; Управління податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим; Управління податкової міліції ДПА у Полтавській області; Київського міжнародного університету; Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, економічний факультет; Національного транспортного університету; всеукраїнської громадської організації «Ліга оцінювачів землі»; ГІС Асоціація України; Читинського інституту Байкальського університету економіки і права (Російська Федерація); Інституту післядипломної освіти Національного університету ДПС України; Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВСУ у Львівській області.
 
За результатами роботи учасники науково-практичного круглого столу ухвалили проект рекомендацій і вважають за доцільне:
 
1) з метою підвищення ефективності розвитку інформаційного суспільства необхідно створити цілісну систему законодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з питань розвитку інформаційного суспільства, зокрема здійснити кодифікацію інформаційного законодавства. Зазначене пропонується розуміти як парадигму подальшої практики публічно-правового регулювання розвитку інформаційного суспільства в Україні;
 
2) важливим фактором підвищення інформаційної безпеки України є формування національного ринку програмних і технічних засобів обробки інформації, впровадження сучасних вітчизняних безпечних інформаційних технологій. Крім того, необхідні доповнення і до Цивільного кодексу України з метою регулювання в них сучасних інформаційних відносин. Це має посилити правове забезпечення безпеки інформаційних систем, а також відповідальність адміністраторів баз даних та інших посадових осіб, що забезпечують експлуатацію комп’ютерних інформаційних систем;
 
3) зусилля юридичної науки мають спрямовуватись на визначення основних понять та категорій, які застосовуватимуться для унормування суспільних процесів у інформаційній сфері. Широке використання інформаційно-телекомунікаційних технологій, складність правового регулювання виникаючих при цьому правовідносин обумовлюють необхідність розробки та впровадження в юридичну практику так званого технолого-правового методу – застосування сертифікованого легально, в межах законодавства, спеціалізованого програмно-технологічного продукту (інформаційні технології), здатного забезпечити виконання соціальних норм та правових приписів у сфері регулювання правових відносин, що виникають під час здійснення інформаційної діяльності, шляхом технологічного впливу на можливі неправомірні дії суб’єктів.
Розробка теоретико-методологічних засад та впровадження технолого-правового методу складає ту відсутню на сьогодні умову визнання інформаційного права та його віднесення до переліку комплексних галузей права з екстраполяцією в системі комплексного інформаційного законодавства, в частині обов’язкової наявності спеціального методу для всієї галузі права.
 
Матеріали науково-практичного круглого столу опубліковані – Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 252 с.