НЕСТЕРЕНКО О.В., Засади державного регулювання формування системи електронного уряду

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271871

УДК 681.324

Нестеренко О.В.,
Міжнародний науковий центр
технології програмування “Технософт”  
 
 
Анотація. Розглядаються підходи до розв’язання проблем державного регулювання створення та забезпечення взаємодії автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів влади як базових елементів системи електронного уряду з урахуванням питань забезпечення інформаційної безпеки.
Ключові слова:  електронний уряд, державне регулювання, автоматизована система, взаємодія, інформаційна безпека.
Аннотация. Рассматриваются подходы к решению проблем государственного регулирования создания и обеспечения взаимодействия автоматизированных информационно-аналитических систем органов власти как базовых элементов системы электронного правительства с учетом обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: электронное правительство, государственное регулирование, автоматизированная система, взаимодействие, информационная безопасность.
Summary. Approaches to decision of problems of government control of creation and interoperation automation information-analytical systems of government authorities as base elements of the system of electronic government taking into providing of information security are analyzed.
Keywords: electronic government, government control, automation system, interoperation, information security.
 
      Постановка проблеми. Стрімкий розвиток технологій надає небачені донині можливості для забезпечення взаємодії між комп’ютерами, мобільними пристроями та автоматизованими системами і тим самим сприяє швидкому розвитку складових інформаційного суспільства, зокрема системи електронного уряду, яку, зважаючи на виняткову роль державних органів у забезпеченні життєдіяльності країни, можна вважати складовою № 1”. Разом з тим, розвій цих процесів веде й до швидкого збільшення загроз інформаційній безпеці взаємодіючих об’єктів.
       Крім того, недостатність інформаційного забезпечення органів влади, відсутність регламентованих механізмів опрацювання інформаційних ресурсів та документів, що є наслідком відсутності в органах влади автоматизованих систем або неефективності їх створення та використання, ведуть до зниження обґрунтованості рішень та несвоєчасності їх прийняття, що, враховуючи їх державне значення, загрожує безпеці країни.
       При цьому швидке утягування у процеси комп’ютеризованого обміну інформацією різних верств населення, підприємств та організацій, а також органів влади суттєво випереджає забезпечення цих процесів правовим регулюванням, що, як наслідок, зі свого боку, й ще у чималому ступені сприяє зниженню рівня інформаційної безпеки. Тому на сучасному етапі, крім інформаційних технологій, до тріади наріжних каменів інформатизації суспільства слід віднести правову підтримку та забезпечення інформаційної безпеки (Рис. 1)…
 
 
 

 

Видання НДІІП