НИЖНИК А.І., Сучасні тенденції надання комітетам Верховної Ради України спеціальних повноважень для здійснення парламентського контролю: організаційно-правовий аспект (ст. 134-142)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273380

УДК 351.751

НИЖНИК А.І.,
заслужений юрист України
 
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню тенденцій законодавчого удосконалення організації парламентського контролю в Україні. У межах викладеного матеріалу проаналізовано недоліки конституційного та законодавчого регулювання організації парламентського контролю, запропоновано варіант їх усунення на конституційному рівні з урахуванням парламентської практики.
Ключові слова: парламентський контроль, комітети Верховної Ради України.
Summary. This article is devoted to the study of current trends in legislative improvement of the organization of parliamentary control in Ukraine. Within the framework of the material presented, the shortcomings of the constitutional and legislative regulation of the organization of parliamentary control are analyzed, the option of eliminating them at the constitutional level is proposed (taking into consideration recent parliamentary practice).
Keywords: parliamentary control, Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine.
Аннотация. Статья посвящена исследованию тенденций законодательного совершенствования организации парламентского контроля в Украине. В рамках изложенного материала проанализированы недостатки конституционного и законодательного регулирования организации парламентского контроля, предложен вариант их устранения на конституционном уровне с учетом парламентской практики.
Ключевые слова: парламентский контроль, комитеты Верховной Рады Украины.
 
 
        Постановка проблеми. За нинішнього низького рівня довіри до влади та існуючого стану громадського контролю роль парламентського контролю в Україні набуває неабиякого значення. Адже загальновідомо, що, обираючи парламентаріїв, виборці делегують їм від імені Українського народу право на здійснення парламентського контролю.
      Існуюча нині конституційна модель парламентського контролю зумовлює його здійснення Верховною Радою України за допомогою утворюваних нею органів – комітетів і тимчасових комісій. Ключову роль у процесі парламентського контролю відіграють парламентські комітети...