Оголошення

В Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: керівника Наукового центру правового забезпечення інформаційної і національної безпеки НДІІП НАПрН України та завідувача Наукового сектора прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері Наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права.

Вимоги до кандидатів: наявність профільної підготовки (в галузі національної безпеки і права), досвіду наукової діяльності та наукових здобутків згідно з профілем діяльності вказаних наукових підрозділів, наукового ступеня доктора або кандидата юридичних наук, вченого звання професора або с.н.с. (доцента), стажу наукової діяльності не менше 5 років – для завідувача сектора і 10 років – для керівника центру. Кандидатами до 10 квітня 2018 року подаються для розгляду Вченою радою НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць. Для працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі та матеріали особової справи.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням фундаментальних наукових досліджень працевлаштування здійснюється на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.

Видання НДІІП