Оголошення

В Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: наукового співробітника наукового організаційного сектора НДІІП НАПрН України та наукового співробітника наукової лабораторії  проблем інформатизації та розвитку систем правової інформації.

Загальні вимоги до кандидатів: наявність профільної підготовки, наукового ступеня кандидата наук або повної вищої освіти ступеня магістра чи спеціаліста, досвід роботи за відповідними напрямами не менше 3 років та досвід виконання науково-дослідних робіт. Для наукового організаційного сектора також необхідний досвід науково-організаційної діяльності, а для наукової лабораторії правового забезпечення розвитку електронного парламенту – досвід роботи за технічними напрямами в галузі інформатизації і зв’язку та досвід ведення електронних баз даних правової інформації. Кандидатами до 18 грудня 2018 року подаються для розгляду Вченою радою НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць. Для працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі та матеріали особової справи.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням фундаментальних наукових досліджень працевлаштування здійснюється на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.

 

Видання НДІІП