Оголошення

В Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посади ученого секретаря Інституту. Загальні вимоги до кандидата: наявність профільної підготовки за напрямами роботи Інституту, наукового ступеня доктора або кандидата наук, досвід наукової та науково-організаційної роботи у сфері інформаційного права, інформаційної і національної безпеки не менше 10 років,  досвід підготовки матеріалів до захисту дисертацій і присвоєння вчених звань, планування та організації наукових досліджень у вказаній сфері.

Кандидатами до 5 червня 2019 року подаються для розгляду Вченою радою НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць. Для працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі та матеріали особової справи.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням фундаментальних наукових досліджень працевлаштування здійснюється на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.

Видання НДІІП