Оголошення

В Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: головного наукового співробітника наукової лабораторії права національної безпеки та військового права; провідного наукового співробітника наукового організаційного сектора.

Вимоги до кандидатів: 

- на посаду головного наукового співробітника наукової лабораторії права національної безпеки та військового права: науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора або старшого наукового співробітника (доцента). Досвід роботи у сфері права національної безпеки та військового права не менше 10 років, участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів у зазначеній сфері, наявність значних наукових праць або дипломів на відкриття та авторських свідоцтв (патентів) на винаходи, наукового авторитету у відповідній галузі знань; 

- на посаду провідного наукового співробітника наукового організаційного сектора: науковий ступінь доктора або кандидата наук, досвід наукової та науково-організаційної діяльності не менше 5 років, наявність наукових праць  або  авторських свідоцтв (патентів) на винаходи, участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері інформаційного права та інформаційної безпеки. 

Кандидати до 29 листопада 2019 року подають для розгляду Вченою радою НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць. Наукові працівники Інституту – заяву про участь у конкурсі та матеріали особової справи.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням наукових досліджень в галузі законодавства і права працевлаштування здійснюється на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.