Оголошення

У Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника директора з наукової роботи.

Вимоги до кандидата: науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), вчене звання професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника, доцента); досвід наукової (науково-педагогічної) та організаційної роботи не менше 10 років, досвід організації та керівництва науково-дослідними роботами; участь у розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів, у тому числі з питань національної та інформаційної безпеки, з проблем інформатизації та інформаційних технологій; наявність вагомих наукових здобутків (дипломів про відкриття та авторських свідоцтв (патентів) на винаходи), а також наукового авторитету у відповідній галузі знань.

Кандидати на заміщення вказаної посади подають до 26 грудня 2020 року для розгляду конкурсною комісією НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи). Кандидати із числа наукових працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі.

У разі невиконання положень статей 36, 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в галузі законодавства і права, робота на зазначеній посаді може здійснюватися на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.