Оголошення

У Науково-дослідному інституті інформатики і права Національної академії правових наук України оголошено конкурс на заміщення посад: завідувача науково-дослідної лабораторії теорії цифрової трансформації і права науково-дослідного центру цифрової трансформації і права та завідувача науково-дослідної лабораторії регіональної безпеки та військового права науково-дослідного центру національної безпеки і права.

Вимоги до кандидатів:

- на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії теорії цифрової трансформації і права науково-дослідного центру цифрової трансформації і права: науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»); досвід науково-дослідної, науково-організаційної та практичної діяльності в галузі  інформаційного права, правової інформатики та цифрової трансформації не менше 10 років; участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів; наявність вагомих наукових здобутків (дипломів про відкриття та авторських свідоцтв (патентів) на винаходи), а також наукового авторитету у відповідній галузі знань

- на посаду завідувача науково-дослідної лабораторії регіональної безпеки та військового права науково-дослідного центру національної безпеки і права: науковий ступінь доктора юридичних наук (доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»); досвід науково-дослідної, науково-організаційної та практичної діяльності в галузі права національної безпеки та військового права не менше 10 років; участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів; наявність вагомих наукових здобутків (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи), а також наукового авторитету у відповідній галузі знань.

Кандидати на заміщення вказаних посад подають до 28 січня 2021 року для розгляду конкурсною комісією НДІІП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи). Кандидати із числа наукових працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі.

У разі невиконання положень статей 36, 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в галузі законодавства і права, робота на вказаних посадах може здійснюватися на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.