Оголошення

8 лютого 2021 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 85-р видано наказ НАПрН України «Про утворення Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (ДНУ ІІБП НАПрН України). Згідно з наказом передбачено реалізацію визначених законодавством заходів щодо реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України (НДІІП НАПрН України), формування та організації діяльності ДНУ ІІБП НАПрН України. При цьому, питання щодо можливої кредиторської чи іншої заборгованості НДІІП НАПрН України будуть розглядатися у визначені законодавством терміни. Також визначено, що ДНУ ІІБП НАПрН України є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та зобов’язань НДІІП НАПрН України.