Оголошення

У Державній науковій установі “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” оголошено конкурс на заміщення посад: ученого секретаря Інституту та завідувача наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права.

Вимоги до кандидатів:

- на посаду ученого секретаря Інституту: наявність профільної підготовки за напрямами роботи Інституту, наукового ступеня доктора або кандидата наук (доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»), досвід наукової та науково-організаційної роботи у сфері інформаційного права, інформаційної і національної безпеки не менше 10 років,  досвід підготовки матеріалів до захисту дисертацій і присвоєння вчених звань, планування та організації наукових досліджень у вказаній сфері.

- на посаду завідувача наукової лабораторії теорії цифрової трансформації і права наукового центру цифрової трансформації і права: науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук (доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»); досвід науково-дослідної, науково-організаційної та практичної діяльності в галузі  інформаційного права, правової інформатики та цифрової трансформації не менше 10 років; участь у  розробці й науковій експертизі проектів законів та інших нормативно-правових актів; наявність вагомих наукових здобутків (дипломів про відкриття та авторських свідоцтв (патентів) на винаходи), а також наукового авторитету у відповідній галузі знань

Кандидати на заміщення вказаних посад подають до 17 травня 2021 року для розгляду конкурсною комісією ДНУ ІІБП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи). Кандидати із числа наукових працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі.

У разі невиконання положень статей 36, 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в галузі законодавства і права, робота на вказаних посадах може здійснюватися на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.

Видання НДІІП