Організація захисту інформації

М.В. Гуцалюк, Н.А. Гайсенюк. – К.: Альтерпрес, 2005. – 244 с.