ПАРФИЛО О.А., ЛЕОНОВ Б.Д., Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають намір вчинити теракт (ст. 121-126)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273211

УДК 343.98.065

ПАРФИЛО О.А.,
 
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри інформаційно-правової культури та комунікативної політики Укртелерадіопресінституту
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті розглядаються актуальні питання застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають намір вчинити теракт. Аналізується позитивний зарубіжний досвід експлуатації систем виявлення та розпізнавання осіб. Виділяються найбільш оптимальні способи розпізнавання облич.
Ключові слова: розпізнавання облич, особи, які мають намір вчинити теракт, сучасні технології.
Summary. The article deals with urgent questions of the use of state-of-art technologies and methods of person’s identification and face recognition (persons who intend to commit a terrorist attack). The positive foreign experience of using the system of person’s identification and face recognition is analyzed. Attention is drawn to the best ways of face recognition.
Keywords: face recognition, persons who intend to commit a terrorist attack, state-of-art technologies.
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения современных технологий и методов выявления и распознавания лиц, имеющих намерение совершить теракт. Анализируется позитивный зарубежный опыт эксплуатации систем выявления и распознавания лиц. Выделяются наиболее оптимальные способы распознавания лиц.
Ключевые слова: распознавание лиц, лица, имеющие намерение совершить теракт, современные технологии.
 
 
      Постановка проблеми. Результати аналізу щоденних повідомлень міжнародних інформагентств підтверджують високий рівень терористичної загрози у світі. Драматичні події, які відбулися 22 травня 2017 року у Манчестері та 17 серпня 2017 року у Барселоні, засвідчили, що проблеми тероризму набули глобального характеру та потребують нових ідей та рішень у боротьбі з цим явищем. Незважаючи на зусилля світового співтовариства у протидії тероризму, непоодинокі терористичні акти практично у всіх країнах світу свідчать про недостатню ефективність створюваних систем протидії терористичній загрозі.
      Оскільки тероризм постійно змінює форми та набуває глобального масштабу, його способи і методи стають все більш витонченими та руйнівними. Вступ людства в інформаційну епоху, розвиток науково-технічного прогресу потребує розробки та впровадження новітніх технологій та технічних рішень з метою протидії проявам тероризму. Саме тому в останні роки відбувається все більш широке впровадження технологій біометричної ідентифікації осіб. Зростання інтересу до цих технологій пояснюється швидкозростаючою їх ефективністю та можливостями використання саме за  напрямом  протидії  терористичним  загрозам...