Перелік статей, опублікованих у журналі “Правова інформатика” у 2009 р.

 

№ з/п
Назва статті
Автор(и)
№ жур. стор.
Інформаційне право
1
Організаційно-правові механізми ЮНЕСКО щодо розвитку інформаційного суспільства – орієнтир для України
І.В. Арістова
1(21)/2009,
с. 17-21
2
До питання захисту суспільної моралі в мережі Інтернет
 
Н.Б. Новицька
1(21)/2009,
с. 27-32
3
Про механізми спотворення народного волевиявлення
під час організації референдуму  
В.М. Фурашев
1(21)/2009,
с. 33-38
4
Про узгодженість понять у сфері інформаційного права
В.М. Брижко
1(21)/2009,
с. 39-45
5
Підходи до праворозуміння та реалізації правових норм
В.В. Дума
1(21)/2009,
с. 46-52
6
До питання взаємозв’язку інформаційного права з кримінальним правом
І.В. Цимбалюк
1(21)/2009,
с. 53-59
7
Публічно-приватні відносини на ринку інформаційно-комунікаційних технологій України
О.О. Баєв
1(21)/2009,
с. 60-63
8
Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема
захисту
А.І. Марущак
1(21)/2009,
с. 64-70
9
До питання еволюціонування змісту деяких термінів законодавства України
С.А. Антоненко
1(21)/2009,
с. 98-101
10
Правові проблеми конвергенції в інформаційній сфері
О.А. Баранов
2(22)/2009,
с. 9-16
11
Інформаційне законодавство України: окремі питання систематизації
А.М. Новицький, Т.С. Кабанюк
2(22)/2009,
с. 17-24
12
Структуризація міжнародного інформаційного права
у правознавстві
В.С. Цимбалюк
2(22)/2009,
с. 25-30
13
Про сучасну інформаційну політику
В.М. Брижко
2(22)/2009,
с. 31-43
14
До питання поняття носія електронного документа
С.В. Собур
2(22)/2009,
с. 44-48
15
Інформаційні операції крізь призму системи
моніторингу та інтеграції Інтернет-ресурсів
В.М. Фурашев, Д.В. Ланде
2(22)/2009,
с. 49-57
16
Електронна комерція: проблеми правового
забезпечення безпеки транзакцій
В.В. Карасюк,
М.А. Судейко
2(22)/2009,
с. 58-68
17
Про інформованість щодо положень провадження за
зверненнями та адміністративні (управлінські) послуги громадянам з боку органів публічної влади України
О.В. Баклан
2(22)/2009,
с. 73-78
18
Організаційно-правове та інформаційне забезпечення реформування системи територіального устрою України
Я.П. Павлович-Сенета
2(22)/2009,
с. 79-86
19
Систематизація нормативно-правового забезпечення України в інформаційній сфері
Р.А. Калюжний, О.О. Баєв
3(23)/2009,
с. 5-10
20
До питання упорядкування діяльності в інформаційній сфері
В.М. Брижко
3(23)/2009,
с. 20-26
21
Порівняння програм інформатизації України та Росії                     
А.В. Бідюк
3(23)/2009,
с. 36-41
22
Питання кодифікації інформаційного законодавства
В.С. Цимбалюк
4(24)/2009,
с. 13-22
23
До систематизації інформаційних відносин
В.Д. Гавловський
4(24)/2009,
с. 23-26
24
До питання сучасних інформаційних комунікацій
С.Ф. Джердж
4(24)/2009,
с. 27-36
25
Правові основи захисту дітей від негативного
впливу інформаційного середовища
Н.Б. Новицька
4(24)/2009,
с. 37-42
26
Су’єкти державної влади України в сфері інформатизації
А.M. Новицький
4(24)/2009,
с. 42-46
27
До питання отримання інформації органами державної влади
І.М. Сопілко
4(24)/2009,
с. 47-52
Правова інформатика
28
Дослідження окремих параметрів систем, що
розвиваються
О.В. Гладківська
1(21)/2009,
с. 22-26
29
Правова інформатика як напрям інноваційного розвитку системи механізмів державного управління
М.Я. Швець
2(22)/2009,
с. 5-8
30
Практичні засади прогнозу можливих загроз та ризиків шляхом аналізу взаємопов’язаності подій з
інформаційним простором
В.М. Фурашев,
Д.В. Ланде
3(23)/2009,
с. 27-35
31
Питання інформаційних ресурсів: зв’язок національних зі світовим
С.М. Швець
3(23)/2009,
с. 42-51
32
Онтологічні моделі в корпоративному юридичному
інформаційному просторі
С.М. Іванов,
В.В. Карасюк,
О.С. Луговий,
О.Ю. Соколов
3(23)/2009,
с. 52-58
33
Застосування програми-пакета SPSS для факторного аналізу показників собівартості продукції
І.В. Богдан
3(23)/2009,
с. 59-65
34
До питання розроблення електронної енциклопедії
законодавства України
С.А. Антоненко
4(24)/2009,
с. 53-56
Інформаційна безпека
35
Комп’ютерна злочинність: міжнародний досвід
боротьби і перспективи для України
В.Д. Гавловський, В.М. Бутузов,
К.В. Тітуніна
1(21)/2009,
с. 71-76
36
Державна система протидії правопорушенням у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних мереж
М.В. Гуцалюк
1(21)/2009,
с. 77-79
37
Попередження правопорушень в інформаційній сфері
діяльності суб’єктів цивільної авіації
О.О. Золотар
1(21)/2009,
с. 80-84
38
Оперативно-розшукова діяльність в Інтернеті: проблеми
правозастосування
А.М. Новицький
1(21)/2009,
с. 85-90
39
Забезпечення інформаційної безпеки електронної
звітності в органах державної податкової служби
України
Т.В. Субіна
1(21)/2009,
с. 91-97
40
Завдання та структура навчальної дисципліни
“Інформаційна безпека України” 
В.Г. Хахановський
1(21)/2009,
с. 102-104
41
Вплив банків на розвиток економіки під час кризи
Г.В. Гладківська
2(22)/2009,
с. 69-72
42
Розшукова діяльність органів досудового розслідування у справах про контрабанду культурних цінностей
Я.В. Фурман
2(22)/2009,
с. 87-92
43
Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ
С.М. Гусаров
3(23)/2009,
с. 11-19
44
Особливості реформування організаційно-функціональної структури протидії комп’ютерній злочинності
В.М. Бутузов
3(23)/2009,
с. 66-72
45
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів,
вчинених шляхом підпалу
М.Ю.Бузинарський
3(23)/2009,
с. 73-78
46
Імплементація норм міжнародного повітряного права
– крок до ЄС та гарантована інформаційна безпека
 України
М. Раскалєй
3(23)/2009,
с. 79-85
47
Нормативно-правове забезпечення інформаційної
безпеки України
Р.А. Калюжний, О.О. Баєв
4(24)/2009,
с. 5-12
48
Поняття комп’ютерної злочинності відповідно до чинного законодавства України
В.М. Бутузов
4(24)/2009,
с. 57-61
49
Кібернетичний аспект комп’ютерних злочинів
В.П. Шеломенцев
4(24)/2009,
с. 62-66
50
Автоматизація системи даних огляду місця події у справах про залишення потерпілого в небезпеці
внаслідок дорожньо-транспортної події
С.І. Ольховенко
4(24)/2009,
с. 67-73
51
Інформаційно-правове забезпечення польотів
цивільної авіації
О.А. Гусар
4(24)/2009,
с. 74-78
Від редакційної колегії
52
До 10-річчя створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України
1(21)/2009, с. 3-16
53
Рекомендації Ради Європи № R (81)19 від 25 листопада 1981 року
“Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних   
 органів”
2(22)/2009,
с. 93-96
54
Рекомендації Ради Європи № R (2004)11 від 30 вересня 2004 року
“Про правові, організаційні та технічні аспекти електронного голосування”
3(23)/2009,
с. 9-16
55
Рекомендації Ради Європи R (99)15 від 9 вересня 1999 року
“Про висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній”
4(24)/2009,
с. 79-81
56
Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 від 21 лютого 2002 року
“Про доступ до офіційних документів”
4(24)/2009,
с. 82-84
 До відома читачів
57
Перелік основних результатів науково-дослідної роботи та видань НДЦПІ АПрН України (за 2003 – 2009 рр.)
у кожному номері
58
Рецензія на навчальний посібник “Оперативно-розшукова діяльність”
за редакцією д.ю.н., професора Джужи О.М.
3(23)/2009,
с. 101
59
Пропонуємо обговорення: Типова навчальна програма з дисципліни
                                                “Інформаційне право”
4(24)/2009,
с. 85-92
 
~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~