Підготовка наукових кадрів

Працівники ДНУ ІІБП НАПрН України проводять дисертаційні дослідження за науковою спеціальністю – 081 Право (12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право):
 

1) на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

Баранов О.А. “Теоретико-методологічні основи становлення та розвитку інформаційного права в Україні” (дисертація захищена).

Бондаренко К.В. «Правові основи публічного адміністрування національно-безпековою сферою в Україні» (дисертація захищена).

Брижко В.М. “Теоретико-правові основи систематизації інформаційного законодавства України”.

Беланюк М.В. “Теоретико-правові основи становлення і розвитку системи військової юстиції в Україні”.

Бєлєвцева В.В. “Адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки України” (дисертація захищена).

Бобров Ю.О. Теоретичні основи становлення системи правового забезпечення об’єднаного керівництва силами оборони України”.

Богуцький П.П. “Теоретичні основи становлення і розвитку права національної безпеки України” (дисертація захищена).

Довгань О.Д. “Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки України” (дисертація захищена).

Доронін І.М. “Національна безпека України в інформаційну епоху: теоретико-правове дослідження” (дисертація захищена).

Гиляка О.С. "Теоретико-правові засади захисту прав, свобод та безпеки людини в умовах цифрової трансформації".

Золотар О.О. “Правові основи інформаційної безпеки людини” (дисертація захищена).

Костенко О.В. “Теоретико-правові основи застосування інформаційних технологій ідентифікації юридичних та фізичних осіб”.

Корж І.Ф. “Адміністративно-правові відносини у сфері державної безпеки”  (дисертація захищена).

Красноступ Г.М. “Теоретико-правові основи державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення”.

Кронівець Т.М. Теоретико-правові основи захисту приватності життя людини в інформаційній сфері”.

Новицький А.М. “Адміністративно-правові основи формування інститутів інформаційного суспільства в Україні: теорія та практика” (дисертація захищена).

Радзієвська О.Г. «Теоретико-правові основи протидії інформаційним та психологічним операціям проти України».

Савінова Н.А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні(дисертація захищена).

Тарасюк А.В. “Теоретико-правові основи забезпечення кібербезпеки України” (дисертація захищена).

Ткачук Т.Ю. “Правове забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України” (дисертація захищена).

Трубін І.О. «Теоретико-методологічні засади правового забезпечення застосування інформаційних технологій в соціально-економічній сфері».

Цимбалюк В.С. “Кодифікація інформаційного законодавства в Україні” (дисертація захищена).

Фурашев В.М. “Методологічні та правові основи системної інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади України”.

 

2) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії):

Дорогих С.О. Правові та організаційні основи інформаційної діяльності законодавчої гілки влади в Україні” (дисертація захищена).

Лебединська О.В. “Фінансово-правові засади діяльності наукових установ”.

Мозолевська О.М. “Правові засади інформаційних відносин у системі місцевих загальних судів України” (дисертація захищена).

Радзієвська О.Г. Правові засади протидії негативним інформаційним впливам на дітей в Україні (дисертація захищена).

Уханова Н.С. «Правові засади формування інформаційно-правової культури в Інтернет».
 

3) затверджені теми дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів Інституту:

Баришніков М.Р. “Правове забезпечення застосування технологій штучного інтелекту у галузі охорони здоров’я”.

Бєляков О.П. “Права та обовязки громадян України - користувачів соціальних мереж Інтернет”.

Бірюк Л.І. "Забезпечення діяльності Конституційного суду України нормативно-правовою інформацією в умовах цифрових трансформацій".

Бондар А.В.  “Правові засади захисту структурованих та неструктурованих персональних даних”.

Борисов О.Ю. Правові та організаційні засади протидії інформаційній війні проти України”.

Бурлаченко Д.П. “Організаційно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки при використанні комп’ютерних ігор”.

Бурчак Л.І. Правові та організаційні засади надання адвокатами правової допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей в Україні”.

Васько В.А. "Правове забезпечення застосування технології блокчейн".

Верголяс О.О. “Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій” (дисертація захищена).

Волкова  А.О. “Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній діяльності органів державної влади”.

Воронкова О.І. “Правове забезпечення публічного управління інформаційною сферою в Україні”.

Гелетканич О.В. “Правовий статус постачальників послуг проміжного характеру в інформаційній сфері”.

Гічко О.В. Організаційно-правові засади міжнародної співпраці України в інформаційній сфері”.

Головко О.М. “Інформаційно-правова політика України в сфері безпеки людини у медіапросторі” (дисертація захищена).

Грибенюк Ю.Г. “Інформаційно-правове забезпечення діяльності культурно-мистецьких та музейних комплексів в Україні”.

Гріщенко А.О. Правові основи організації і діяльності суб`єктів забезпечення інформаційної безпеки в умовах інформаційної агресії”.

Дичка А.Р. “Правовий режим електронних реєстрів”.

Дубняк М.В. “Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому самоврядуванні” (дисертація захищена).

Дурач О.А. Організаційно-правові засади діяльності судів загальної юрисдикції під час воєнного стану”.

Дутчак І.Д. “Правові засади інформаційного забезпечення органів державної влади в сфері оподаткування в Україні”.

Дюльгер М.І. “Правове забезпечення інформаційної безпеки мореплавства в Україні”.

Заєць Д.Г. "Інформаційно-правове забезпечення формування і реалізації державної антикорупційної політики".

Заславська Л.В. "Теоретико-правові засади формування і розвитку інформаційної культури в контексті цифрової трансформації".

Зорін Р.Є. "Правове забезпечення транскордонної передачі персональних даних".

Івасенко С.В. “Правове регулювання інформаційних відносин у сфері телемедицини”.

Казьмірук  С.Д. Теоретико-правові та методологічні засади застосування поліграфа у сфері інформаційної безпеки”.

Карєв І.Ю. Адаптація законодавства України до норм міжнародно-правових актів з питань захисту приватності в інформаційній сфері”.

Кірієнко В.М. Інформаційно-правове забезпечення права людини на персональні дані”.

Клименко К.О. Правове забезпечення інформаційної діяльності адвоката”.

Книжников С.О. "Організаційно-правові та інформаційні засади становлення об’єднаних територіальних громад в Україні".

Ковтун А.С. Правове забезпечення протидії інформаційній агресії”.

Колесник В.А. Правові та організаційні засади діяльності Національної поліції України при виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру”.

Коляденко П.Л. “Правовий режим електронного інформаційного ресурсу судового засідання” (дисертація захищена).

Корж Т.І. "Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення конституційного провадження".

Костенко О.В. “Правові засади надання електронних довірчих послуг в транскордонному режимі” (дисертація захищена).

Кота Я.Ф. “Засади юридичної відповідальності за незаконну депортацію та примусове переміщення громадян під час збройної агресії проти України”.

Котенко Я.В. Адміністративно-правове регулювання діяльності об’єднаних територіальних громад”.

Кронівець Т.М. “Правові засади інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України” (дисертація захищена).

Кулешов М.В. "Організаційні та правові засади забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури".

Кульчицька Л.О. "Правові та організаційні засади використання інформаційних технологій силами безпеки України".

Курбет П.М. “Інформаційно-правові засади протидії рейдерству в Україні”.

Лобко В.В. Правовий механізм забезпечення національної безпеки в Україні”.

Луференко В.М. Правове регулювання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних в Україні”.

Марфат А.О. Правові засади забезпечення інформаційної безпеки в умовах особливого періоду”.

Мельник К.С. Правові та організаційні засади захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України (дисертація захищена).

Меркуш О.В. Організаційно-правові засади становлення і розвитку Національної служби здоров’я України”.

Назарова В.М. Конституційно-правові засади реалізації права громадян на доступ до публічної служби”.

Науменко О.С. Правове регулювання застосування санкцій в Україні в контексті захисту національних інтересів”.

Нижник А.І. Організаційно-правове та інформаційне забезпечення парламентського контролю в Україні”.

Николаєнко Г.В. Інформаційно-правове забезпечення державної статистики в Україні”.

Орел Г.П. "Правове забезпечення прав людини в умовах розвитку соціальних мереж".

Пасічник В.В. “Адміністративно-правове забезпечення захисту економічної конкуренції при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності”.

Подлисецький О.О. Правові основи інформаційного забезпечення процесу підготовки та дипломування моряків”.

Попсуй О.О. “Інформаційно-правове забезпечення пропаганди в Україні”.

Пришедько М.А. “Правові засади формування державних реєстрів в Україні”.

Пшеничний В.О. Інформаційно-правове забезпечення діяльності Управління державної охорони України”.

Рабомізо Д.В. Правова кваліфікація збройної агресії рф проти України в акваторії Чорного та Азовського морів”.

Сабадаха І.О. Правові засади діяльності Організації Північноатлантичного договору у відносинах з Україною в контексті колективної безпеки”.

Савченко Я.А. Правові засади захисту культурної спадщини в умовах збройної агресії проти України”.

Секелик Л.В. “Правові та організаційні засади обігу інформації судового засідання”.

Сільвестров О.В. Правові та організаційні засади захисту права людини на приватність”.

Сказко О.М. Правові засади вирішення доменних спорів в Україні” (дисертація захищена).

Стадник Р.І. “Реалізація норм права органами виконавчої влади України як розпорядниками публічної інформації” (дисертація захищена).

Тимошенко Є.А. “Правове забезпечення становлення штучного інтелекту в Україні”.

Ткачук І.В. “Правове регулювання інформаційної безпеки транспортних вузлів в Україні”.

Троян А.П. “Правові засади інформаційної безпеки адвокатської діяльності”.

Усенко Я.О. Організаційно-правове забезпечення управління персоналом судової системи України”.

Франчук О.І. "Інформаційно-правове забезпечення застосування «open banking» в Україні".

Шестова С.О. "Правове та інформаційне забезпечення захисту соціальних прав моряків в Україні".

Юдкова К.В. “Правовий режим інформаційних систем і технологій”.

Яворська Г.І. Правове забезпечення інформаційної взаємодії учасників цивільного процесу”.

 

4) присвоєння вчених звань

На підставі рішення вченої ради Державної наукової установи «Інститу інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» від 21 лютого 2023 р. (протокол № 2), рішенням  Атестаційної  колегії  МОН України від 27 квітня 2023 р. присвоєно вчене  звання старшого дослідника зі спеціальності 081 - Право доктору філософії   Костенку О.В., атестат ДР № 001033.

На підставі рішення вченої ради Державної наукової установи «Інститу інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» від 20 вересня 2022 р. (протокол № 8), рішенням  Атестаційної  колегії  МОН України від 10 жовтня 2022 р. присвоєно вчене  звання професора зі спеціальності 081 - Право доктору юридичних наук Баранову О.А., атестат АП № 004464.

На підставі рішення вченої ради Державної наукової установи «Інститу інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» від 20 вересня 2022 р. (протокол № 8), рішенням  Атестаційної  колегії  МОН України від 10 жовтня 2022 р. присвоєно вчене  звання старшого дослідника зі спеціальності 081 - Право кандидату юридичних наук Головко О.М., атестат АС № 000870.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 25 лютого 2021 р. (протокол № 2), рішенням  Атестаційної  колегії  МОН України від 15 квітня 2021 р. присвоєно вчене  звання старшого дослідника зі спеціальності 081 - Право кандидату юридичних наук Гиляці О.С., атестат АС № 000432.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 29 липня 2020 р. (протокол № 7), рішенням  Атестаційної  колегії  МОН України від 09 лютого 2021 р. присвоєно вчене  звання старшого дослідника зі спеціальності 081 - Право кандидату юридичних наук Беланюк М.В., атестат АС № 000392.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 26 серпня 2020 р. (протокол № 8), рішенням Атестаційної колегії МОН України від 26 листопада 2020 р. присвоєно вчене звання старшого дослідника зі спеціальності 081 - Право кандидату юридичних наук Радзієвській О.Г., атестат АС № 000347.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 17 вересня 2019 р.  (протокол № 6), рішенням  Атестаційної  колегії  МОН України від 16 грудня 2019 р.  присвоєно  вчене  звання  професора  зі   спеціальності  081   Право   доктору     юридичних наук Довганю О.Д., атестат АП № 001285.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 21 червня 2013 р. (протокол № 6), рішенням Атестаційної колегії МОН України від 10 жовтня 2013 р.  присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) кандидату  юридичних наук Савіновій Н.А., атестат АС № 000956.

На підставі рішення вченої ради НДІІП НАПрН України від 21 червня 2013 р. (протокол № 6), рішенням Атестаційної колегії МОН України від 10 жовтня 2013 р. (протокол № 7/01-П) присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) доктору  юридичних наук Бєлякову К.І., атестат 12ПР № 008894.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ НАПрН України від 26 червня 2012 р. (протокол № 7),  рішенням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від 26 жовтня 2012 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) кандидату  юридичних наук Красноступ Г.М., атестат АС № 000524.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ НАПрН України від 26 квітня 2012 р.,  рішенням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від 17 травня 2012 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) кандидату  юридичних наук Золотар О.О., атестат АС № 000403.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ НАПрН України від 26 жовтня 2010 р. (протокол № 9), рішенням ВАК України від 20 січня 2011 р. (протокол № 1/40-П) присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес;  фінансове право;  інформаційне  право  (юридичні науки) доктору  юридичних наук Копану О.В., атестат 12ПР № 006452.

На підставі рішення вченої ради від 30 березня 2010 р. (протокол № 3), рішенням ВАК України від 1 липня 2010 р. (протокол № 116-06/5) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) кандидату юридичних наук Новицькій Н.Б., атестат АС № 007521.

На підставі рішення вченої ради від 10 червня 2009 р. (протокол № 6) рішенням ВАК України від 16 грудня 2009 р. (протокол № 76-06/6) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки) кандидату економічних наук Жиляєву І.Б., атестат АС № 007145.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ АПрН України від 22 квітня 2008 р. (протокол № 4), рішенням ВАК України від 8 жовтня 2008 р. (протокол № 38-06/7) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Марущаку А.І., атестат АС № 006656;
кандидату юридичних наук Цимбалюку В.І., атестат АС № 006657.

За клопотанням НДЦПІ АПрН України, на підставі рішення вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України від 29 листопада 2005 року (протокол № 13), рішенням ВАК України від 13 квітня 2006 р. (протокол № 12-07/4) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки) кандидату фізико-математичних наук Гладківський О.В., атестат АС № 005182.

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ АПрН України від 12 жовтня 2005 р. (протокол №10), рішенням ВАК України від 9 лютого 2006 р. (протокол № 13-06/2) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Брижку В.М., атестат АС № 000038;
кандидату технічних наук Фурашеву В.М., атестат АС № 000042.

Видання НДІІП