Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері

Матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв // Нац. техн. ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – 10 трав. 2018 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 174 с.
 
      Матеріали конференції присвячені розгляду теоретико-правових та практичних питань забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах, а також шляхів їх вирішення.
       Для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться реальними та потенційними суспільно-правовими тенденціями і проблемами наслідків сучасного науково-технічного прогресу, передусім, з позицій осмислення трансформаційних суспільних процесів, що відбуваються в інформаційній сфері, своєчасного та належного правового супроводження цих процесів, а також забезпечення прав, свободи і безпеки людини під час поводження з інформацією
на сучасному етапі розвитку національного та світового суспільства.
       У конференції .участь провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Інформаційну підтримку у проведенні заходу надали: журнали «Інформація і право», «Правова інформатика» та Вісник «КПІ» «Політологія. Соціологія. Право».

Повний текст.