Правова безпека як критерій стану правового життя

Корж І. Ф. : монографія. Київ: Видавництво Політія, 2024. 408 с.
 
   Монографія доктора юридичних наук Ігоря Федоровича Коржа присвячена концептуальним теоретичним та практичним підходам до розуміння змісту та особливостей правового інституту, яким є правова безпека.
     В даній монографії розкрито зміст правового життя, що обумовлене феноменом чинного права і являє собою світ упорядкованих (передбачених) нормами права реалій (дій, вчинків, відносин); обґрунтовано значення правових актів, які є своєрідною «візитною карточкою» правового життя; наведено ознаки сучасного правового життя в Україні, його позитивні і негативні сторони.
     В роботі акцентовано увагу на значенні і ролі правотворчості в правовому житті суспільства; розкрито зміст правозастосування як форми реалізації права та механізму регулювання правового життя; досліджено і розкрито сучасні проблеми здійснення суспільно-політичних реформ в Україні, які зумовлені необхідністю подолання зовнішньо- і внутрішньополітичних викликів і загроз, які виникають в умовах зміни напряму цивілізаційного поступу.
        В науковому дослідженні розкрито творчий шлях та наукові погляди основоположника «правової безпеки» Густава Радбруха, розкрито зміст його системи правової філософії; наведено ґенезу наукових підходів до зазначеного терміну; розкрито зміст та напрями реалізації принципів права, як засадничого стану правової безпеки.
      Запропоновано авторський підхід до розуміння соціальних і правових цінностей даного інституту, його місця в системі права, а також бачення та розкриття змісту самого поняття «правова безпека» та його складових, його об’єкту, предмета та суб’єктів. В роботі обґрунтовано підстави функціонування інституту «правова безпека», тлумачення його поняття, його принципів, його співвідношення з національною безпекою, політичною корупцією, а також запропоновано окремі напрямки забезпечення правової безпеки.

Текст монографії