Правове забезпечення безпеки Азово-Чорноморського регіону: виклики та рішення

Богуцький П., Короткий Т., Тропін З. : монографія / П.П. Богуцький, Т.Р. Короткий, З.В. Тропін ; ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України». – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 196 с.
 
 
      У монографії на основі комплексного, міждисциплінарного дослідження розглянуто сучасний стан правового забезпечення безпеки Азово-Чорноморського регіону, актуальні виклики, загрози і шляху їх вирішення у національному та міжнародно-правовому аспектах. Досліджено міжнародно-правовий статус і режим Чорного та Азовського морів у контексті безпекового підходу. Проведено аналіз міжнародно-правових механізмів протидії агресії Російської Федерації проти України в Азово-Чорноморському регіоні та ефективність застосування міжнародних засобів ад’юдикації.
      Для правників, юристів-міжнародників, фахівців у сфері міжнародних відносин та національної безпеки.
 

ЗМІСТ

Розділ 1.

ПРАВОВИЙ ВИМІР БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ У АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

 
1.1. Правове забезпечення безпеки Азово-Чорноморського регіону в національному та міжнародно-правовому аспектах
7
1.2. Національні інтереси морських держав Азово-Чорноморського регіону – від національної ідентичності до регіональної єдності
25

Розділ 2.

ПРАВОВИЙ СТАТУС І РЕЖИМ ЧОРНОГО, АЗОВСЬКОГО МОРІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

 
2.1. Міжнародно-правовий статус і режим Чорного моря та Чорноморських проток – безпековий підхід
46
2.2. Міжнародно-правовий аналіз ситуації в Азовському морі та в Керченській протоці в умовах агресії РФ проти України
60
2.3. Військово-морське співробітництво у Чорному морі та регіональна безпека
86

Розділ 3.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

 
3.1. Міжнародно-правова кваліфікація наслідків агресії Російської Федерації проти України у контексті правового режиму Чорного моря
108
3.2. Політико-правові механізми протидії агресії РФ проти України та забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні
127
3.3. Міжнародно-правові засоби протидії агресії РФ у Чорному та Азовському морях
146

Висновки

190

 

Видання НДІІП