Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки в інформаційній сфері

Дирекцією та вченими НДІІП НАПрН України 24 грудня 2015 року запропоновано підготувати та винести на розгляд Загальних зборів НАПрН України питання про затвердження Пріоритетів розвитку правової науки на 2016 – 2020 роки, до яких включити схвалені 20 листопада 2015 р. Президією Академії пріоритетні напрями розвитку правової науки в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку, а також розділ «Правове забезпечення інформаційної сфери України»:

1. Теоретико-правові основи інформаційного права, становлення і розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань, забезпечення прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері.

2. Теоретико-методологічні засади формування і реалізації державної інформаційної політики, правового регулювання інформаційної діяльності та розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України.

3. Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки України, як однієї з основних функцій держави.

4. Правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії негативним інформаційним впливам та впливам інформаційних технологій на шкоду людині, суспільству і держави.

5. Основи правової інформатики, системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності, розвитку електронного державного управління.

6. Проблеми впровадження і розвитку інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права в контексті децентралізації влади в Україні.

7. Проблеми юридичної відповідальності, протидії кіберзлочинності та іншим правопорушенням в інформаційній сфері.

Видання НДІІП