Привітання. Про фундатора нового напряму в правоосвітній та правоохоронній діяльності (до 70-річчя з дня народження І.П. Козаченка) (стор. 89)

Привітання

 

Про фундатора нового напряму в правоосвітній
та правоохоронній дяльності

 (до 70-річчя з дня народження І.П. Козаченка)

 
Ми знаємо Івана Петровича Козаченка як видатного українського вченого, патріота, ентузіаста, новатора, заслуженого юриста України.
Народився Іван Петрович 4 листопада 1940 року на Миколаївщині в с. Новолазарівка Казанівського району.
Після служби у Збройних Силах, з 1962 року Іван Петрович присвячує себе правоохоронній діяльності, і дотепер його справа – це боротьба зі злочинністю, захист інтересів держави, забезпечення правопорядку, принципів законності і справедливості.
З 1962 по 1966 рр. Іван Петрович працював на оперативних посадах в органах внутрішніх справ у м. Кривий Ріг, з 1966 по 1971 рр. – в УВС м. Дніпропетровська.
У 1968 році Іван Петрович закінчує Харківський юридичній інститут, а в 1974 р. – ад’юнктуру Київської вищої школи МВС СРСР. Захищає кандидатську дисертацію, працює       заступником начальника кафедри кримінального права і процесу КВШ, стає доцентом; з 1979 р. очолює кафедру теорії і практики оперативно-розшукової роботи. В 1993 р.     успішно захищає докторську дисертацією, отримує вчене звання професора (1994 р.).
Життя і діяльність Івана Петровича Козаченка тісно пов’язані з провідним вищим навчальним закладом МВС України – Національною академією внутрішніх справ. Він багато зусиль й енергії віддавав зміцненню цього закладу освіти, сприяв його поступу від Київської вищої школи до Національної академії внутрішніх справ. Значним є його внесок у розвиток вітчизняної науки, зокрема щодо оперативно-розшукової діяльності, розробки та впровадження нових методів та засобів.
І.П. Козаченко створив і активно розвиває свою наукову школу з оперативно-розшукової діяльності. Його учнями є десятки кандидатів та докторів юридичних наук, доцентів і професорів…
 
М.Я. Швець
П.П. Артеменко
В.Г. Хахановський