Проблеми захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері

Радзієвська О. Г. : монографія, за заг. ред. В.Г. Пилипчука. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 238 с.

 

    У монографії висвітлено проблемні питання протидії негативним інформаційним впливам на дитину і забезпечення її інформаційної безпеки в умовах інформаційної глобалізації та розбудови інформаційного суспільства. Визначено шляхи і методи захисту інформаційної безпеки дитини з урахуванням стратегічних напрямків розбудови системи забезпечення інформаційної безпеки України, сучасних викликів і загроз, тенденцій розвитку інформаційної сфери та особливостей дитини, як суб’єкта суспільних відносин.

      Запропоноване видання може бути корисним для фахівців, експертів, вчених та інших осіб, які цікавляться проблемами інформаційного права та інформаційної безпеки.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП
4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ І БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

7

1.1 Генезис наукових здобутків з питань захисту прав і безпеки дитини в інформаційній сфері
7
1.2 Виклики і загрози інформаційній безпеці дитини в інформаційному суспільстві
35
1.3 Психологічні та інформаційно-правові засади протидії негативним інформаційним впливам на дитину

46

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ

105

2.1 Проблеми правового забезпечення інформаційної безпеки дитини в Україні
105
2.2 Система та організаційно-правові механізми забезпечення інформаційної безпеки дитини в Україні
134
2.3 Норми міжнародного права і законодавства ЄС щодо захисту дітей в інформаційній сфері

162

РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

190

3.1 Концептуальні засади розвитку системи захисту інформаційної безпеки дитини в Україні
190
3.2 Пріоритети розвитку національного законодавства з питань забезпечення інформаційної безпеки дитини

208

ВИСНОВКИ

224

ДОДАТКИ
233