Пропонуємо обговорення - Типова навчальна програма з дисципліни “Інформаційне право”

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь в обговоренні Типової навчальної програми з дисципліни “Інформаційне право” для викладання у вищих навчальних закладах.
Вашій увазі пропонується програма, яка складена Цимбалюком В.С., кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником.
 
 
Типова навчальна програма з дисципліни
“Інформаційне право”
(для викладання у вищих навчальних закладах за спеціальністю –“правознавство”)
 
Формування в Україні інформаційного суспільства викликало виникнення нової комплексної галузі права, яка набула умовної назви – “інформаційне право”.
Інформаційне право як комплексна галузь права визначає правові засади суспільних відносин щодо інформації, інформаційної діяльності, технологій їх об’єктивізації.
Головною передумовою виокремлення інформаційного права в системі права є таке соціально-технологічне явище, як інформатика, інформатизація.
У пункті 8 Постанови Верховної Ради України “Про підсумки парламентських слухань “Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні” від 16 січня 2003 року №441-ІV Вищій атестаційній комісії України рекомендовано ввести до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, спеціальність “Інформаційне право”.
На підставі зазначеної Постанови, рекомендації експертної ради ВАК України Президія Вищої атестаційної комісії України прийняла Постанову “Про зміну паспорта спеціальності” від 21.05.2003 року № 26-11/5, якою затвердила паспорт спеціальності –12.00.07. У цьому паспорті інформаційне право введено поряд з теорією управління, адміністративним правом і процесом, фінансовим правом (юридичні науки). Зазначене зумовило розробку програми кандидатського мінімуму для складання іспитів за спеціальністю, а також введення навчальної дисципліни у систему підготовки за спеціальністю “правознавство”.
Викладання навчальної дисципліни “Інформаційне право” рекомендується при підготовці фахівців з інших спеціальностей, особливо таких, що пов’язані з інформатикою, інформаційною безпекою, інформаційними технологіями та іншими видами інформаційної діяльності.
Типова програма навчальної дисципліни “Інформаційне право” спрямована на забезпечення відповідності та єдності науки, освіти і практики у сфері суспільних відносин щодо ін­фор­мації, інформатики, інформатизації, інформаційної культури при розвитку інформаційного суспільства України як складової глобальної інформаційної цивілізації.
Ця типова програма є узагальненням багаторічного досвіду навчальних програм викладання дисципліни “Інформаційне право” у ряді вищих навчальних закладів України з кінця 90-х років ХХ століття.
При викладанні і вивченні навчальної дисципліни пропонується застосовувати електронні ресурси: “Система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права”, створені на виконання завдань Національної програми інформатизації України та Національної програми правової освіти України, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (грифи № 14/18.2-2150 від 28.09.2005 р. та № 1/ІІ від 31.01.2007 р.).
* * * * * * * * * * *