Проведення загальних зборів Трудового колективу НДІІП НАПрН України

19 грудня 2014 року відбулися загальні збори Трудового колективу Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

Під час проведення зборів було заслухано інформацію та обговорено питання:

– про стан і результати наукової діяльності Інституту за 2014 рік та  основні завдання на 2015 рік (інформація директора Інституту Пилипчука В.Г.);

– про організацію роботи створеного Інститутом спільно з Національним технічним університетом України «КПІ» Навчально-наукового центру інформаційного права і правових питань інформаційних технологій (інформація першого заступника директора з наукової роботи Фурашева В.М.);

– про відкриття та організацію роботи Аспірантури НДІІП НАПрН України (інформація т.в.о. ученого секретаря Інституту Савінової Н.А.).