П.С. РІППА. Правове регулювання інформатизації бібліотек України: сучасний стан і перспективи розвитку

УДК 342.7:021

П.С. РІППА, магістрант Науково-дослідного центру з проблем оподаткування
Національного університету державної податкової служби України
    
  Анотація. Про сучасний стан інформаційно-правового забезпечення бібліотек України, їх місце у світовому інформаційному сегменті.
Аннотация. О современном состоянии информационно-правового обеспечения библиотек Украины, их месте в мировом информационном сегменте.
Summаry. On current state of informative enforceability of Ukrainian libraries, their place in informative segment.
Ключові слова. бібліотека, інформатизація, правове забезпечення.
 
 
Відомості про існування бібліотек як каталізаторів і супутників науки, освіти та історії вказують ще на VII ст. до н.е. Людство, оцінивши важливість і необхідність інформації для розвитку та поширення культури, досягнення нових відкриттів, розширення світогляду людини, повинно було задовольняти потреби суспільства у знаннях. Проте до моменту використання друкарського верстата, виробництво та тиражування літератури було ускладнене такими чинниками, як дороговизна виготовлення, низький рівень грамотності населення, велика кількість воїн, що і стало передумовою збирання знань в одному місці для їх групування, зберігання та можливості ефективного поширення. Такі заклади звалися бібліотеками, що з грецької перекладається як "місце зберігання книжок". Завдяки бібліотекам доступ до інформації отримали і бідні верстви населення, які не могли дозволити собі купівлю літератури. З плином часу значущість бібліотек як осередків культури, науки, освіти та історії лише зростала разом із кількістю навчальних закладів.
Питання наповнення бібліотек залишалося болючим, прикладом цього є спосіб зберігання книг у публічних бібліотеках середньовічної Європи, за якого книги приковувалися до полиць ланцюгами [11]. Така необхідність була зумовлена цінністю кожного примірника книги, причому вони були рукописні. Важливим кроком науково-технологічного прогресу, який позначився на розвитку бібліотечної справи у світі стало книгодрукування. Процес виготовлення носія інформації став автоматизованим, що значно відобразилося на ціні книг та швидкості їх поширення і швидко привело до збільшення обсягів обміну інформацією та зростання кількості бібліотек у країнах світу. Книга стала доступною для всіх, а разом з нею стала доступнішою одна з найважливіших функцій інформації - обмін відомостями та знаннями, що стимулює темпи науки, культури, освіти, зростання яких приводить до отримання більш нової інформації різного характеру. Звідси виникає закономірність, що належний інформаційний процес, до якого входить створення, розповсюдження, використання, зберігання інформації, генерує нову інформацію, тобто є циклічним…
 

 

Видання НДІІП