РАДУТНИЙ О.Е., Заходи кримінально-правового характеру щодо електронних юридичних осіб (ст. 132-138)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273068

УДК 343.22+343.412:004.056

Радутний О.Е.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. В статті досліджуються окремі аспекти нормативних положень про заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, феномен електронних юридичних осіб (Decentralized Autonomous Organization або Decentralized Autonomous Corporation), можливість застосування до електронних юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Ключові слова: заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, електронна юридична особа (Decentralized Autonomous Organization або Decentralized Autonomous Corporation), штучний інтелект, електронна особа, криптовалюта.
Summary. The article deals with the certain aspects of the criminal law measures appliedto legal entities, the phenomenon of electronic legal entities (Decentralized Autonomous Organization or Decentralized Autonomous Corporation), the possibility of applying criminal law measures to electronic legal entities.
Keywords: сriminal law measures applied to legal entities, electronic legal entities (Decentralized Autonomous Organization or Decentralized Autonomous Corporation), artificial intelligence, an electronic person, cryptocurrency.
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты нормативных положений о мерах уголовно-правового характера в отношении юридических лиц, феномен электронных юридических лиц (Decentralized Autonomous Organization или Decentralized Autonomous Corporation), возможность применения к электронным юридическим лицам мер уголовно-правового характера.
Ключевые слова: меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц, электронное юридическое лицо (Decentralized Autonomous Organization или Decentralized Autonomous Corporation), искусственный интеллект, электронное лицо, криптовалюта.
 
 
       Постановка проблеми. Розділом XIV-1 “Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб” Особливої частини КК України передбачено підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-3 КК України), види юридичних осіб, до яких можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру (ст. 96-4 КК України), підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-5 КК України), види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб (ст. 96-6 КК України), особливості застосування штрафу (ст. 96-7 КК України), конфіскації майна (ст. 96-8 КК України), ліквідації (ст. 96-9 КК України), загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (ст. 96-10 КК України), порядок застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів (ст. 96-11 КК України)...