Разова спеіалізована вчена рада щодо проведення разового захисту дисертації Сурілової Анастасії Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право (ID 5089)

Голова ради – д.ю.н., доцент Богуцький Павло Петрович, завідувач наукової лабораторії військового та міжнародного гуманітарного  права наукового центру національної безпеки і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»;

Члени ради:

- к.ю.н., доцент Короткий Тимур Робертович, провідний науковий співробітник наукової лабораторії військового та міжнародного гуманітарного  права наукового центру національної безпеки і права Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (рецензент);

- д.ю.н., професор Клюєва Євгенія Миколаївна, завідувач кафедри господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та технологій (офіційний опонент);

- д.ю.н., професор Миколенко Олександр Іванович, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (офіційний опонент);

- к.ю.н., доцент Мех Юлія Володимирівна, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (офіційний опонент).

E-mail: 

pravo@ippi.org.ua

Номер телефону: 

(044) 235-22-90

Дисертацію прийнято до захисту: 

14.03.2024

Спеціальність: 

081 Право

Науковий керівник: 

д.ю.н., доцент Бондаренко Катерина Вікторівна

Автор дисертації: 

Сурілова Анастасія Олегівна

Назва дисертаційної роботи: 

Правові основи публічного адміністрування суден у морських портах України

Захист відбудеться за адресою: 

м. Київ, пров. Несторівський, 4, к. 612 (Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України") 21 травня 2024 року о 12:00.

Приєднані файли

Дисертація

Дисертація ЕЦП

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Рецензія

Рецензія ЕЦП

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 1 ЕЦП

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 2 ЕЦП

Відгук офіційного опонента 3 

Відгук офіційного опонента 3 ЕЦП

Трансляція заходу

Рішення Разової спеіалізованої вченої ради (ID 5089)

Відеозапис трансляції заходу