Разова СВР ДФ 26.501.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сказко Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: 

д.ю.н., проф. Бєляков Констянтин Іванович

E-mail: 

pravo @ ippi.org.ua

Номер телефону: 

(044) 234-94-56

Створена відповідно до наказу МОН України № 280 від 03.03.2021 "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України "

Дисертацію прийнято до захисту: 

07.04.2021

Спеціальність: 

081 Право

Науковий керівник: 

д.ю.н., с.н.с. Баранов Олександр Андрійович

Автор дисертації: 

Сказко Олена Миколаївна

Назва дисертаційної роботи: 

Правові засади вирішення доменних спорів в Україні

Дата захисту: 

21.05.2021

Захист відбудеться за адресою: 

м. Київ, вул. Фрометівська, 2 (Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України)

Приєднані файли

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок

Відгук 1

Відгук 2

Відео захисту

Аудіозапис захисту

Видання НДІІП