Рекомендації Ради Європи № R (99)15 від 9 вересня 1999 року “Про висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній”

Комітет Міністрів Ради Європи, згідно зі статтею 15(b) Статуту Ради Європи –

Беручи до уваги важливу роль засобів масової інформації у сучасному суспільстві особливо під час виборів,
Наголошуючи, що основний принцип редакційної незалежності засобів масової інформації набуває особливої важливості під час виборів,
Усвідомлюючи необхідність враховувати значну різницю, яка існує між друкованими і надрукованими засобами масової інформації,
Підкреслюючи, що висвітлення виборів електронними засобами масової інформації повинно бути чесним, зваженим і неупередженим,
Беручи до уваги, що громадське радіо і телебачення несуть особливу відповідальність за правдиве і повне відображення виборів, в тому числі це може бути надання ефірного часу полі­тичним партіям і кандидатам,
Враховуючи, що особливу увагу потрібно приділяти певним особливостям висвітлення виборчих кампаній, таким як розповсюдження результатів опитування громадської думки, платна по­літична реклама, право відповіді, дні для меркування і надання передвиборного часу,
Підкреслюючи важливу роль заходів саморегулювання з боку самих працівників засобів масової інформації, наприклад, у формі статутів, які встановлюють напрямки відповідної діяльності з метою відповідального, точного і правдивого висвітлення виборчих кампаній,
Визнаючи додатковий зміст заходів регулювання і саморегулювання у цій області,
Будучи переконаним у корисності відповідних меж висвітлення виборів заходами масової інформації для сприяння вільним і демократичним виборам, враховуючи різні юридичні і практичні підходи держав-членів у цій області і той факт, що вона може регулюватись різними галузями права,
Усвідомлюючи, що будь-які правила висвітлення виборів повинні відповідати основному принципу свободи вираження поглядів, що захищається статтею 10 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, з урахуванням її тлумачення Європейським судом з прав людини,
Згадуючи основні принципи Резолюції № 2, прийнятій на 4-ій Конференції міністрів з полі­тики щодо засобів масової інформації (Прага, грудень 1994 року) і Рекомендацій № R (96)10 Комітету Міністрів по гарантуванню незалежності громадського радіо і телебачення,
Р е к о м е н д у є урядам держав-членів дослідити шляхи забезпечення дотримання принципів правдивості, зваженості і неупередженості при висвітленні виборчих кампаній засобами масової інформації і розглянути вживання заходів по впровадженню цих принципів у законодавстві належним чином у відповідності конституційного права.