РЕЦЕНЗІЯ на монографію “Національна безпека України в інформаційну епоху: правові аспекти” / авт. І.М. Доронін (ст. 159-160)

Складний характер сучасного інформаційного суспільства зумовлює необхідність проведення наукових досліджень щодо суті та трансформацій суспільних інститутів, до числа яких належить держава, і відповідних регуляторів суспільних відносин. За таких умов потребує уточнень також і традиційне сприйняття феномену “національної безпеки”. Останнім часом актуалізація проблематики досліджень у сфері національної безпеки відбулась внаслідок низки трагічних для суспільства подій, що підняло на порядок денний питання ефективності існуючого механізму держави в контексті нейтралізації та подолання викликів і загроз. Попередні напрацювання науковців у сфері національної безпеки та оборони стосувались періоду становлення української державності відразу після розпаду Радянського Союзу, який характеризувався існуванням дещо інших викликів та загроз...