Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення

Матеріали Науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021 року / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с.

 

У збірнику висвітлено матеріали науково-практичної конференції «Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення» – щодо сучасного стану та розвитку законодавства України у сфері оборони на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. Визначено особливості гармонізації законодавства України у сфері національної безпеки і оборони, пріоритети розвитку законодавства про оборону, про гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також про організацію та розвиток правоохоронної діяльності у сфері оборони відповідно до стандартів, які існують в Організації Північноатлантичного договору. Запропоновано шляхи вирішення проблем законодавчого врегулювання організації та діяльності сектору безпеки і оборони відповідно до цілей, пріоритетів та завдань, визначених Стратегією воєнної безпеки України.

Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених в галузі національної безпеки і оборони, права національної безпеки та військового права, представників вищих навчальних закладів та підрозділів сектору безпеки і оборони.

Матеріали подано у авторській редакції.

Повний текст.