САНДУЛ В.С., ХОХОТВА І.І., Удосконалення законодавства у галузі зв’язку та інформатизації України

УДК 004:347.453.8

Сандул В.С.,
 
 
 
ХОХОТВА І.І.,
головний спеціаліст відділу взаємоз’єднання мереж та
 інфраструктури Департаменту зв’язку Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
 інформатизації України
директор Департаменту зв’язку Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
 інформатизації України
 
 
Анотація. Щодо удосконалення законодавства з урегулювання відносин у галузі зв’язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим.
Ключові слова: телекомунікаційні послуги, умови воєнного та надзвичайного стану,  оператори/провайдери, споживачі телекомунікаційних послуг.
Аннотация. Относительно усовершенствования законодательства по урегулированию отношений в области связи в условиях военного или чрезвычайного положения и временной оккупации Автономной Республики Крым.
Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, условия военного и чрезвычайного положения, операторы/провайдеры, потребители телекоммуникационных услуг.
Summary. Regarding the improvement of legislation on the settlement of relations in the field of communications in conditions of martial law or state of emergency in connection with the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea.
Keywords: telecommunication services, the conditions of the martial law and state of emergency, the operators/service providers, consumers of telecommunication services.
 
 
       Постановка проблеми. Останні події, що призвели до соціальної нестабільності в Україні і спровокували збройну агресію з боку Росії та анексію Криму, виявили певну недосконалість вітчизняного законодавства щодо врегулювання  суспільних відносин, які стосуються сфери зв’язку та інформатизації України.
Окупація частини території суверенної держави, як це не парадоксально, не призвела до технічних втрат ворогуючих сторін. Однак Україну позбавили території, природних та людських ресурсів, що сприяло виникненню значних складнощів, пов’язаних з економічною діяльністю на тимчасово окупованій території, зокрема щодо діяльності в галузі зв’язку.
       Для удосконалення врегулювання зазначених відносин необхідно провести відповідні роботи з аналізу й оцінки чинного законодавства України та вжити заходів з його вдосконалення в тій частині, що відповідає сучасній політичній, економічній та міжнародній ситуації.
       Метою статті є удосконалення чинного законодавства України в галузі зв’язку з питань врегулювання суспільних відносин між суб’єктами господарювання та органами державної влади різних рівнів в умовах воєнного та надзвичайного стану…