САНДУЛ В.С., СІКОРСЬКИЙ В.А., Військово-патріотичне виховання при викладанні навчального предмета “захист вітчизни” в середніх загальноосвітніх закладах (ст. 126-131)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194806

УДК 37.014:355.233.11

САНДУЛ В.С.,
 
СІКОРСЬКИЙ В.А.,
вчитель предмета Захист Вітчизни середнього загальноосвітнього закладу Слов’янська гімназія
методист предмету Захист Вітчизни”, Управління освіти
Дарницької районної в місті Києві Державної адміністрації
 
 
Анотація. Щодо деяких питань військово-патріотичного виховання при викладанні навчального предмета “Захист Вітчизни” в умовах воєнного чи надзвичайного стану, гібридної війни та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим.
Ключові слова: предмет “Захист Вітчизни”, гібридна війна, військово-патріотичне виховання.
Summary. On some issues of military and patriotic education in teaching the subject of “Protection of the Fatherland” under the conditions of martial law or state of emergency, hybrid warfare and temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea.
Keywords: subject “Protection of the Fatherland”, hybrid warfare, military and patriotic education.
Аннотация. Некоторые вопросы военно-патриотического воспитания при преподавании учебного предмета Защита Отечества в условиях военного или чрезвычайного положения, гибридной войны и временной оккупации Автономной Республики Крым.
Ключевые слова: предмет “Защита Отчизны”, гибридная война, военно-патриотическое воспитание.
 
 
      Постановка проблеми. Впродовж останніх п’яти років, спровокувавши збройну агресію на Сході України та анексію Криму, Росія веде та здійснює подальше розгортання гібридної війни проти українського народу на усіх можливих напрямках.
       Світовою спільнотою гібридна війна визнана як один із видів війни та такою, що є новим суспільно-політичним явищем, притаманним сьогоденню. Як зазначається у [1]: Гібридна війна – це війна, яку розпочинають без оголошення, основним інструментом якої є стратегія інформаційного впливу на населення, для створення державою-агресором в державі, обраній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів з подальшим їх використанням, з метою знищення національно-державної громадянської ідентичності країни-суперника, оволодінням людськими, матеріальними та інформаційними ресурсами...