САРАНЮК В.І., До порядку автоматизованого документообігу у розподілі судових справ

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271561

УДК 346.5 

Саранюк В.І.,
суддя Вищого господарського суду України
 
 
Анотація. Пропереведення розподілу судових справ із автоматичного у автоматизований режим.
Аннотация. О переводе распределения судебных дел из автоматического в автоматизированный режим.
Summery. Ontransfer of distributing of legal cases from automatic mode into the automated one.
Ключові слова: судовий процес, режим розподілу судових справ.
 
        У ст. 129 Конституції України однією із засад судочинства проголошено гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами [1]. Глава 5 “Фіксація цивільного процесу” Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.04 р. № 1618-IV регулює питання власне фіксування судового процесу, порядку складання і оформлення протоколів, подання та розгляду зауважень та протоколи судового засідання. Положення про використання технічних засобів містять також Закон України “Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України” від 21.06.01 р. № 2539-ІІІ (ст. 44 та ст. 811), Кодекс адміністративного судочинства України (ст. 12) [2], Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах, затверджена у Мін’юсті України від 08.08.05 р. [3].
        Метою роботи є удосконалення порядку розподілу судових справ.
        Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах” від 05.06.09 р. № 1475-VI [4] та Законом України “Про судоустрій і статус суддів” вiд 27.07.10 р. № 2453-VI [5] було передбачено введення системи автоматизованої системи документообігу.
        Згідно з ч. 3 ст. 15 “Одноособовий та колегіальний розгляд справ” Закону України “Про судоустрій і статус суддів”у судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу. Далі йдеться, що автоматизованою системою документообігу визначається персональний склад суду для розгляду конкретної справи. При визначенні персонального складу суду для розгляду конкретної справи автоматизованою системою документообігу забезпечується врахування ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону (ч. 4 ст. 15). З тексту цієї статті випливає, що персональний склад суду визначається у автоматизованому режимі. Але потім говориться про те, що розподіл справ здійснюється автоматично.
        Функціонування автоматизованої системи документообігу передбачено усіма чинними процесуальними кодексами України. Так, у Кримінально-процесуальному кодексі України міститься ст. 16-2 “Автоматизована система документообігу суду”, в якій записано, що в суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП