Семінар «Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: конституційно-правовий вимір»

12 квітня 2022 р. Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»  спільно з «Центром правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового вторгнення» НАПрН України та ДВНЗ «Ужгородський національний університет, Конституційним Судом України, Національною академією правових наук України, Національною школою суддів взяв участь у проведенні (в режимі онлайн) Круглого столу «Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: конституційно-правовий вимір».

В обговоренні нагальних питань, пов’язаних із процесом здійснення правосуддя судами України в реаліях воєнного часу взяли участь провідні вчені, судді, науково-педагогічні працівники та юристи практики. Основну увагу доповідачі заходу акцентували на можливості реалізації права громадян на судовий захист в умовах воєнного часу в Україні, невід’ємному праві кожної людини на життя та гідність, правових трансформаціях в організації судової влади задля забезпечення її функціонування. В цьому аспекті було обговорено ухвалення рішень в режимі онлайн та законодавче регулювання цього питання.

Учасники дискусії наголосили на важливості й необхідності здійснення правосуддя судами в умовах воєнного стану, адже саме на суди покладено конституційну функцію захисту прав громадян, яке не може підлягати обмеженню навіть під час воєнного часу. За результатами роботи круглого столу планується видання тематичної збірки та рекомендацій щодо використання озвучених підходів і фахових напрацювань на практиці.