Шановні колеги!

http://www.chasopys.law.npu.kiev.ua/images/law18.jpgЖурнал «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право», співзасновниками якого є Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 081 - Право, 262 - Правоохоронна діяльність, 293 - Міжнародне право відповідно до Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157.

До опублікування в журналі приймаються статті, які висвітлюють актуальні наукові і практичні досягнення та тенденції юриспруденції, а також результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері історії та теорії держави і права, конституційного, адміністративного, інформаційного, фінансового, цивільного, господарського, кримінального, освітнього, міжнародного права тощо. У журналі можуть публікуватися матеріали стосовно дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії – Ph.D.) і доктора наук у галузі юридичних наук.

Науковий журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Збірнику присвоєно Індекс міжнародного центру реєстрації періодичних видань ISSN 2412-9135.

Мова видання: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, російська (для іноземних авторів), словацька, угорська, французька, чеська.

Періодичність: 2 рази на рік.

З детальною інформацією щодо журналу «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право» можна ознайомитись у розділі Науковий часопис.