Щодо представника Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України

Відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про регламент Верховної Ради України», Постанови Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України», а також Меморандуму про взаємодію Апарату Верховної Ради України і Національної академії правових наук України запроваджено (обрано, на громадських засадах) представника Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України, положення про якого за погодженням з Апаратом Верховної Ради України затверджено постановою Бюро президії Національної академії правових наук України від 29.12.2020 р. № 176/5.

Представник Національної академії правових наук України при Апараті Верховної Ради України – член Національної академії правових наук України, який забезпечує координацію наукових досліджень та організацію взаємодії наукових установ НАПрН України з підрозділами Апарату та комітетами Верховної Ради України з питань законотворчої діяльності.

Наукове і науково-методичне забезпечення діяльності Представника НАПрН України покладається на Апарат Президії та наукові установи НАПрН України, а науково-організаційне забезпечення – на НДІ інформатики і права НАПрН України.

Видання НДІІП