Щодо утворення Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 року № 85-р було створено Державну наукову установу “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” внаслідок реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України. Виконуючим обов’язки директора установи було призначено Фурашева В.М., кандидата технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, заслуженого машинобудівника України.

Відповідно до законодавства підготовлено і затверджено Статут Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” (ДНУ ІІБП НАПрН України) та організаційну структуру установи, здійснено комплекс організаційних заходів щодо її кадрового і матеріально-технічного забезпечення та проведено державну реєстрацію створеної юридичної особи.

ДНУ ІІБП НАПрН України є правонаступником усіх матеріальних і нематеріальних прав та обов’язків Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України.