ШИРОКОВА-МУРАРАШ О.Г., АКЧУРІН Ю.Р., Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект

УДК:004.056: 341(045)
Широкова-Мурараш О.Г.,
 
 
Акчурін Ю.Р.,
доцент кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин
 
Національного авіаційного університету
старший викладач кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин
Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. До проблеми міжнародно-правового упередження кіберзлочинності та кібертероризму як результату негативного впливу інформаційних технологій на суспільство.
Аннотация. К проблеме международно-правового предупреждения киберзлочинности и кибертерроризма как результата негативного влияния информационных технологий на общество.
Summary. As to the problem of international law prevention of cyber crime and cyber terrorism as a result of the negative impact of information technologies on the society.
Ключові слова: інформаційні телекомунікаційні технології, кібертероризм, кіберзлочинність, інформаційна безпека, інформаційна війна, резолюції ООН.
 
        Сучасний світ неможливо уявити без інформативно-комунікативних технологій (далі – ІКТ), які трансформували не лише принципи і форми збору, обробки та передачі інформації, вони почали здійснювати могутній вплив на культурний, економічний, політичний, військово-стратегічний аспекти суспільного життя. ІКТ стали одним з основних факторів забезпечення та підтримки стабільного розвитку, а кількість, технічний рівень та доступність інформаційних ресурсів визначають рівень розвитку країни та її статус у світовому співтоваристві. У той же час розвиток ІКТ обумовив не лише перехід національних інфраструктур на принципово новий рівень розвитку та функціонування, а й призвів до виникнення принципово нових загроз системам національної та міжнародної безпеки і породив цілий комплекс негативних геополітичних наслідків. Ці загрози пов’язані насамперед з можливістю використання ІКТ у цілях, несумісних з підтримкою міжнародної стабільності і безпеки, додержання принципів незастосування сили, невтручання у внутрішні справи держав, поваги прав і свобод людини.
        Особливу занепокоєність викликає можливість розробки, застосування та розповсюдження інформаційної зброї, виникнення у зв’язку з цим загрози інформаційних війн та інформаційного тероризму, чиї руйнівні наслідки можна прирівняти до наслідків застосування зброї масового знищення.
        1. У геополітичних масштабах ІКТ перетворюються на важливий стимул розвитку військового потенціалу країн за рахунок підвищення їх інформаційної забезпеченості. З’являється можливість використання інформаційного потенціалу розвинутими в науково-технічному відношенні країнами для пригнічування та підкорення собі держав менш розвинутих і, відповідно, більш слабких. У свою чергу, це неминуче веде до прискорення поляризації світу, що породжує нестабільність, виникнення та розвитку реальних та потенційних конфліктів, у тому числі загальносвітового й військового значення…
 
 

Видання НДІІП