Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України

Пилипчук В. Г., Компанцева Л. Ф., Кудінов С. С., Доронін І. М., Дзьобань О. П., Акульшин О. В., Заруба О. Г.; за заг. ред. В. Г. Пилипчука: монографія – К. : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 272 с.

 

       У монографії на основі системного аналізу наукових здобутків, вітчизняного й іноземного досвіду розглядаються актуальні проблеми формування і розвитку системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України. Зокрема, висвітлюються філософські, світоглядні та суспільно-правові засади стратегічних комунікацій, відповідний досвід країн-членів ЄС і НАТО, організаційно-правові проблеми розбудови системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони в Україні.
       Для фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічного складу, а також курсантів, студентів, аспірантів і докторантів закладів вищої освіти суб’єктів сектору безпеки і оборони України.
 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1. Філософсько-світоглядні основи стратегічних комунікацій

7
1.1. Інформація як філософсько-правова категорія та основа інформаційно-комунікативних систем
7
1.2. Феномен комунікації і комунікативна природа інформаційного простору
22
1.3. Інституціоналізація комунікативного простору
61
1.4. Стратегічний аналіз комунікативних викликів і загроз національній безпеці України
82

РОЗДІЛ 2. Стратегічні комунікації як наукова і прикладна складові сектору безпеки і оборони

104
2.1. Концептуалізація проблеми стратегічних комунікацій у контексті досвіду країн-членів НАТО та інших держав
104
2.2. Становлення і розвиток понятійно-категоріального апарату у сфері стратегічних комунікацій
119
2.3. Розгортання системи стратегічних комунікацій у країнах-членах НАТО та Європейського Союзу
157
РОЗДІЛ 3. Правові та організаційні засади становлення і розвитку стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони України
176

3.1. Правові засади формування і розвитку стратегічних комунікацій в Україні

176
3.2. Основи планування стратегічних комунікацій суб’єктами сектору безпеки і оборони України
196
3.3. Пріоритети розвитку системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і оборони в умовах гібридної війни та євроатлантичної інтеграції України
218

ВИСНОВКИ

233

ДОДАТКИ

252
А. Перелік основних понять у сфері інформаційних операцій
252
Б. Перелік основних понять у сфері психологічних операцій
257
В. Термінологія заходів зі стратегічних комунікацій та їхніх англомовних відповідників
268
Г. Співвідношення складових стратегічних комунікацій
269

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

270