Структура ДНУ ІІБП НАПрН України

 

                     
Основні наукові підрозділи 
ДНУ ІІБП НАПрН України 
 
 

Науковий відділ інформаційного суспільства і права

      Досліджує актуальні проблеми теорії, історії та філософії інформаційного права, теорії і практики забезпечення прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері. Вивчає теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства, правові основи розробки та реалізації державної інформаційної політики, інформаційної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, неурядових організацій та інших інститутів громадянського суспільства, державного регулювання й управління в інформаційній сфері, відповідний іноземний та історичний досвід.

      Завідувач наукового відділу – Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі монографій, 3 навчально-методичних посібники з проблем інформаційного права, інформатики та інформаційного законодавства. Нагороджений більше ніж 20 медалями і відзнаками МВС України та почесним знаком МОН України «За наукові досягнення». Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Науковий сектор прав і  безпеки людини в інформаційній сфері

      Завідувач наукового сектору – Золотар Ольга Олексіївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Опублікувала понад 70 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 4 монографії і навчальний посібник, з проблематики інформаційного суспільства і права, інформаційної безпеки і прав людини.

 

 

Науковий центр цифрової трансформації і права

      Досліджує актуальні суспільно-правові проблеми  у сфері інформаційних технологій, питання правового забезпечення за функціональними напрямами інформаційної діяльності (адміністративні послуги; телекомунікації, зв’язок, інформатизація; засоби масової інформації, глобальні інформаційні мережі; державна статистика, документообіг; інформаційна діяльність в економічній, фінансовій, банківській та інших сферах). Вивчає теоретико-правові та прикладні проблеми розробки і впровадження новітніх інформаційних технологій (Інтернет-речей, Хмарних технологій, Великих Даних тощо), інформаційних продуктів і послуг, проблеми гармонізації та імплементації норм правових актів Європейського Союзу та міжнародного права в інформаційне законодавство України.

      Керівник наукового центру –  Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,  заслужений діяч науки і техніки України. Провідний вчений в галузі інформаційного права, брав активну участь у формуванні національного інформаційного законодавства, співавтор понад 20 законопроектів України. Опублікував понад 120 наукових праць, серед яких 12 монографій. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Наукова  лабораторія теорії цифрової трансформації і права

      Завідувач наукової лабораторії – Костенко Олексій Володимирович, доктор філософії в галузі права, опублікував понад 50 наукових праць з питань цифрової трансформації і права, серед яких 1 монографія, має значний досвід прикладних досліджень та науково-технічних розробок у цій сфері.

 
Наукова лабораторія правових проблем та відповідальності 
у сфері цифровізації

     Завідувач наукової лабораторії – Бєлєвцева Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Є автором понад 100 наукових праць, у тому числі 7 монографії з проблем національної і державної безпеки, інформаційного та адміністративного права. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 

 

Науковий центр національної безпеки і права

      Досліджує теоретичні та прикладні проблеми правового забезпечення в галузі національної безпеки і оборони України. Вивчає теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, основи військового права, права національної та міжнародної безпеки, протидії злочинам проти миру і безпеки людства. Бере участь в опрацюванні правових питань розробки і реалізації державної політики, державного управління та діяльності суб’єктів забезпечення національної, інформаційної та кібернетичної безпеки. Опрацьовує норми міжнародного права, законодавства ЄС і країн-членів НАТО з питань національної безпеки і оборони та відповідний історичний досвід.

      Керівник наукового центру – Скулиш Євген Деонізійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної та експертної діяльності. Є автором понад 290 наукових праць в галузі права і національної безпеки, зокрема, забезпечення державної та інформаційної безпеки, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Координатор напряму досліджень правових питань управління і демократичного контролю над сектором безпеки і оборони Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

 
Наукова лабораторія права національної
та міжнародної безпеки

      Завідувач наукової лабораторії – Доронін Іван Михайлович, доктор юридичних наук, доцент. Має значний досвід наукової, науково-педагогічної та практичної правової діяльності. Є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. 4 монографій та практичного посібника з проблем теорії національної і державної безпеки, інформаційного права та кримінального процесу. Координатор напряму досліджень координаційної групи з питань права національної безпеки та правового забезпечення сил безпеки Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.

 
Наукова лабораторія військового та міжнародного
гуманітарного права

      Завідувач наукової лабораторіїБогуцький Павло Петрович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України. Провідний вчений в галузі військового права, має значний довід правоохоронної та науково-педагогічної діяльності. Опублікував понад 100 наукових праць в галузі теорії права, права національної безпеки та військового права. Координатор напряму досліджень координаційної групи з питань військового права та правового забезпечення сил оборони Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.

 
 

Науковий центр електронного парламенту

та правової інформації

    Проводить дослідження з актуальних проблем правової інформатики, інформатизації та розвитку національної системи правової інформації, проблем електронного управління, електронного парламенту та урядування, розробляє, впроваджує і забезпечує підтримку електронних систем і баз даних в галузі держави і права.

      Керівник наукового центру – Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор. Опублікував понад 600 наукових праць, у тому числі 15 монографій та 5 підручники з проблем інформаційного та соціально-правового моделювання, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційної безпеки, одержав 15 авторських свідоцтва. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.

 
Наукова лабораторія електронного парламенту та
нормативно-правової інформації
      Завідувач наукової лабораторії –  Корж Ігор Федорович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. Має значний досвід наукової діяльності та практичної роботи у підрозділах Верховної Ради України. Опублікував понад 100 наукових праць з питань теорії права, адміністративного права, права національної безпеки, правового забезпечення електронного урядування та електронного парламенту, у тому числі 10 монографій та 2 посібника.     
 
 

Науково-організаційний сектор

      Здійснює науково-організаційне і документальне забезпечення діяльності Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України”, Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки НАПрН України, Секції правового забезпечення  національної безпеки і оборони НАПрН України. Бере участь у підготовці та проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів, забезпечує наукове та міжнародне співробітництво ДНУ ІІБП НАПрН України.

 
 
Навчально-наукові (наукові) підрозділи, 
створені ДНУ ІІБП НАПрН України спільно
з іншими закладами освіти 
 
 
Навчально-науковий центр інформаційного права
і правових питань  інформаційних технологій
( у складі Національного технічного університету України
"КПІ імені Ігоря Сікорського")
 
      Керівник центру – Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений машинобудівник України.

 

 
 
Навчально-науковий центр правових проблем
інформаційного розвитку та публічного управління
(у складі Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського)
 
      Керівник центру – Кронівець Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук.

 

 
Навчально-науковий центр прав і безпеки людини
в інформаційному суспільстві
(у складі Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова) 
 
      Керівник центру –  Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, академік Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

 

 

ЦЕНТРИ
(за напрямами наукової діяльності)
при ДНУ ІІБП НАПрН України 
 

      Відповідно до Статуту Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України і Стратегії розвитку ДНУ ІІБП НАПрН України на 2021 – 2025 роки з метою формування і розвитку наукових шкіл та проведення актуальних досліджень згідно з напрямами діяльності Інституту при ДНУ ІІБП НАПрН України створюються та функціонують на громадських засадах центри (за напрямами наукової діяльності):

 

Центр філософії інформаційного права
та інформаційного суспільства

      Керівник центруДзьобань Олександр Петрович, доктор філософських наук, професор. 

 

Центр теорії  інформаційного суспільства, прав
і безпеки людини в  інформаційній сфері

      Керівник центру Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Центр інформаційного та соціально-правового
моделювання

      Керівник центру Ланде Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, професор Фурашев Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений машинобудівник України.

 

Центр соціогуманітарної інформології,
інформаційної культури і права

      Керівник центру – Бєляков Костянтин Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Центр правового забезпечення
цифрової трансформації

      Ке​рівник центру – Баранов Олександр Андрійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Центр права національної бепеки та
інформаційно-правових проблем міжнарожної безпеки

      Керівник центру Доронін Іван Михайлович, доктор юридичних наук, доцент.

 

Центр військового права та інформаційно-правових
проблем воєнної безпеки

      Керівник центруБогуцький Павло Петрович, доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України.

 

Центр правового забезпечення інформаційної
та кібернетичної безпеки

      Керівник центру Довгань Олександр Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Центр захисту приватності  та безпеки
персональних даних в умовах цифрової трансформації

      Керівник центруБрижко Валерій Михайлович, доктор філософії, старший науковий співробітник.

 

 

ЦЕНТР
наукових і науково-практичних експертиз
та прогнозування при ДНУ ІІБП
НАПрН України
 

      Керівник центру – Савінова Наталія Андріївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

      Координатори діяльності центру – Заславська Людмила Володимирівна, Лебединська Олена Володимирівна.

      Забезпечує надання послуг (на договірних засадах) відповідно до законодавства на замовлення державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб щодо:

  • проведення незалежної наукової оцінки проектів стратегічних документів (доктрин, концепцій, стратегій, програм, планів тощо);
  • надання консультаційних послуг з питань нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності;
  • проведення наукових експертиз проектів нормативно-правових актів,  програм та науково-дослідних робіт;
  • проведення науково-правових експертиз, надання експертних висновків.