Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності

 Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барюаш В. А. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 193 с.

      Матеріали конференції присвячені розгляду питань створення об`єктів інтелектуальної власності та охорони, захисту та комерціалізації об`єктів права інтелектуальної власності , а також питанням взаємозв`язку права інтелектуальної власності з інформаційним правом, інформаційною безпекою як складових права, так й навчальних дисциплін. Участь у конференції взяли провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій. Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування, правоохоронної діяльності, організаторів навчальних процесів та здобувачів вищої освіти. 

Повний текст.