Створення організаційного комітету та виборчої комісії ДНУ ІІБП НАПрН України

5 травня 2021 р. відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» з метою підготовки та проведення загальних зборів колективу наукових працівників Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» та обрання директора Інституту створено організаційний комітет та виборчу комісію.

СКЛАД
Комісії з реорганізації Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України
 

Фурашев В.М., перший заступник директора з наукової роботи НДІІП НАПрН України (голова Комісії);

Гіляка О.С., начальник управління планування та координації наукових досліджень апарату Президії НАПрН України (заступник голови Комісії);

Заславська Л.В., науковий співробітник науково-організаційного сектора НДІІП НАПрН України (секретар Комісії).

Члени комісії:

Беланюк М.В., учений секретар НДІІП НАПрН України;

Доронін І.М., завідувач науково-дослідної лабораторії права національної та колективної безпеки НДІІП НАПрН України; 

Дорогих С.О., старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії теорії і права цифрових трансформацій НДІІП НАПрН України; 

Леонов Д.Б., заступник директора з загальних питань НДІІП НАПрН України;

Лебединська О.В., головний бухгалтер НДІІП НАПрН України.